Базовий компонент дошкільної освіти





БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ГРУНТУЄТЬСЯ НА ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕННЯХ МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ООН ПРО ПРАВА ДИТИНИ, ЗАКОНАХ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ», «ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ», «ПРО ОХОРОНУ ДИТИНСТВА», ІНШИХ НОРМАТИВНИХ АКТАХ СТОСОВНО ДИТИНСТВА.
ЗАСАДАМИ НОВОГО БАЗОВОГО КОМПОНЕНТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ВИСТУПИЛИ:
– ВИЗНАННЯ САМОЦІННОСТІ ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА, ЙОГО ОСОБЛИВОЇ РОЛІ В РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ;
– ЗБЕРЕЖЕННЯ ДИТЯЧОЇ СУБКУЛЬТУРИ;
– СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ ДИТИНИ, ЇЇ БАЗОВИХ ЯКОСТЕЙ;
– ПРІОРИТЕТ ПОВНОЦІННОГО ПРОЖИВАННЯ ДИТИНОЮ СЬОГОДЕННЯ У ПОРІВНЯННІ З ПІДГОТОВКОЮ ДО МАЙБУТНЬОГО ЕТАПУ ЖИТТЯ;
– ПОВАГА ДО ДИТИНИ, ВРАХУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ОСОБИСТОГО ДОСВІДУ ДОШКІЛЬНИКА;
– КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ, ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ НАБУТИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК, СФОРМОВАНИХ БАЖАНЬ, ІНТЕРЕСІВ, НАМІРІВ ТА ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ І ВОЛЬОВОЇ ПОВЕДІНКИ ДИТИНИ;
– НАДАННЯ ПРІОРИТЕТУ СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ, ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ УМІННЯ УЗГОДЖУВАТИ ОСОБИСТІ ІНТЕРЕСИ З КОЛЕКТИВНИМИ;
– ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ ЦІЛІСНОЇ, РЕАЛІСТИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ, ОСНОВ СВІТОГЛЯДУ.
БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ― ЦЕ ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ, ЯКИЙ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ ПРОГРАМАМИ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ, ЩО ЗАТВЕРДЖУЮТЬСЯ МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ. У НЬОМУ ЗВЕДЕНО НОРМИ І ПОЛОЖЕННЯ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІЧЕНОСТІ, РОЗВИНЕНОСТІ ТА ВИХОВАНОСТІ ДИТИНИ 6 (7) РОКІВ; СУМАРНИЙ КІНЦЕВИЙ ПОКАЗНИК НАБУТИХ ДИТИНОЮ КОМПЕТЕНЦІЙ  ПЕРЕД ЇЇ ВСТУПОМ ДО ШКОЛИ.


Немає коментарів: