Методика фізичного виховання


               

           Фізичне виховання дошкільнят – організований процес, спрямований на їхній фізичний розвиток, рухову, фізичну підготовку до  творчої життєдіяльності, набуття знань, умінь та навичок з фізичної культури.
Уся навчально-виховна робота з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку здійснюється з урахуванням стану здоров’я, самопочуття, рівня фізичного та психічного розвитку і підготовленості дітей, родинних побажань і пропозицій. Фізичне виховання в ДНЗ реалізовується шляхом проведення обов’язкових занять відповідно до розкладу та режиму, виконання фізкультурно-оздоровчих заходів. Сумарний обсяг рухової активності, що здійснюється дітьми у процесі щоденної життєдіяльності, базується на їх індивідуальних можливостях та задовольняє їх біологічну потребу в рухах.Форми фізичного виховання дітей дошкільного віку досить різноманітні. Це заняття фізичними вправами, рухливі ігри, ранкова гімнастика, спортивні розваги, прогулянки. Крім того, і на музичних заняттях широко застосовуються фізичні вправи, танці, елементи танців, які також сприяють вирішенню завдань фізичного виховання. У дитячому садку всіх форм фізичного виховання відведене певне місце в режимі дня. Вони пов'язані між собою, доповнюють один одного і проводяться в обов'язковому порядку.

На заняттях з фізичного виховання діти виконують:
·                     загально-розвивальні вправи (біг, стрибки та  інше) з поступовим збільшенням навантаження;
·                     вправи корегуючого спрямування (для профілактики порушення постави та плоскостопості);
·                     вправи для формування певних фізичних якостей та навиків, для впливу на різні м'язові групи з поступовим розподілом навантажень;
·                     рухливі ігри.
В теплу пору року заняття з фізкультури проводяться на свіжому повітрі — на спортивному майданчику, а в холодну пору року — в спортивному залі.
Велике значення має рухова активність в ранковий час. Для її забезпечення в нашому садочку 
щоденно проводиться ранкова гімнастика. За допомогою загально-розвиваючих вправ дітки активізуються та налаштовуються на подальшу роботу. Дуже важливо, щоб виконання вправ ранкової гімнастики увійшло в звичку, тому ми радимо батькам, на власному прикладі, показувати дітям необхідність її виконання.


          Нетрадиційне обладнання для                      фізкультурно-оздоровчої роботи
Приклади саморобного нетрадиційного обладнання  для  фізкультурно-оздоровчої роботи у ДНЗ


РУХОВА АКТИВНІСТЬ ДІТЕЙ ПРОТЯГОМ ДНЯ

Педагоги ДНЗ повинні спонукати дітей до рухливої діяльності, повсякчас регулювати їхню активність, та завжди схвалювати прояви самостійності, вольових зусиль. Важливо при цьому враховувати руховий досвід кожного малюка окремо, рівень рухливості, притаманній їй темп, здібності та природні можливості.
Обсяг рухової активності у межах активного режиму становить до трьох годин для дітей раннього віку, три – чотири години для дітей молодшого дошкільного віку та чотири – п’ять годин для дітей старшого віку. Прогулянки є важливим складником життєдіяльності всіх дітей. Неодмінна умова для їх проведення це збалансування вихователями програмних вимог з бажаннями дітлахів. Зміст роботи на прогулянках залежить від кількох складових: освітніх завдань, погоди, настрою дітей, загальної атмосфери в групі тощо.
Тривалість фізичних вправ на прогулянках становить: для дітей раннього віку двадцять – тридцять п’ять хвилин, молодшого віку – тридцять п’ять - сорок п’ять хвилин, дітей старшого віку – сорок п’ять - шістдесят хвилин. Знижувати рухову активність потрібно наприкінці прогулянки (за десять – п'ятнадцять хвилин) до її закінчення, для забезпечення спокійного переходу до іншого режиму.
Враховуючи величезну роль ігрової діяльності в зростанні особистості дитини, під час організації рухового режиму значне місце відводиться рухливим іграм. Добираючи їх треба враховувати такі чинники: вік дітей, місце ігор протягом дня, погодні та природні умови, пора року, наявність необхідного інвентарю та обладнання.
Як завжди до різних форм роботи (свят, занять, походів, розваг тощо) включаються рухливі ігри після попереднього їх розучування.
Проводять її щодня в усіх вікових групах – одну - дві гри, під час ранкового прийому дітей, дві – три гри - на прогулянках та одна дві гри - увечері . Всього на протязі дня проводять п’ять - сім рухливих ігор, а влітку – сім – вісім.
Протягом дня слід змінювати види рухливих ігор: ігри змагального типу, сюжетні та безсюжетні, спортивні ігри: (футбол, баскетбол, городки, настільний теніс, бадмінтон,хокей ) та різноманітні спортивні вправи: ( катання на санчатах та ковзанах, ізда на велосипеді, ходьба на лижах). Забавних ігор: (кільцекид, серсо, кеглі) тощо. Навчання елементів усіх цих спортивних ігор та вправ здійснюється на планових заняттях з фізичної культури, а закріплюється – на прогулянках.
Проведення фізичних вправ на прогулянках це оди із основних засобів для фізичного розвитку дітей. Завдяки їм формуються і закріплюються навички життєво – важливих рухів: (бігу, стрибків, ходьби, лазіння, метання тощо), тренуються фізичні якості: (швидкість, спритність, витривалість, сила, гнучкість, координація рухів).
В різноманітних організаційних формах (ранкова гімнастика, рухливі ігри, заняття з фізкультури) - також широко використовуються фізичні вправи. Також проводяться походи з дітьми за межідитячого закладу, (починаючи з молодшого дошкільного віку). Вихователі ретельно готуються до їх проведення: та продумують маршрут руху, спосіб пересування, вивчати місця зупинок та відпочинку, враховуючи при цьому природні умови ( наявність гірок, струмочків, повалених дерев тощо) До місця призначення діти зазвичай ідуть вільно, групуючись за своїм бажанням; шикування парами потрібно тільки при переходах доріг, вулиць.
Тривалість походу в один бік як правило встановлюється таким чином: для дітей четвертого року життя п'ятнадцять – двадцять хвилин, п’ятого – двадцять – двадцять п’ять хвилин, шостого року життя – двадцять п’ять – тридцять хвилин. Під час походів для дітей пропонують вправи з основних рухів, рухливі ігри в яких використовують дрібні фізкультурні знаряддя, та природні умови, а також проводяться спостереження в природі та навколишньому оточенні, короткі розповіді про екологію та краєзнавство, бесіди, дидактичні ігри тощо. Також проводяться прогулянки та екскурсії, вони посідають окреме місце в освітньому процесі, як форми знайомства дітей з соціальним, природним та предметним довкіллям, тому підміняти ними походи за межі дошкільного закладу не рекомендується. Основною метою дитячого туризму в умовах ДНЗ є оздоровлення, оптимізація рухового режиму, запобігання гіподинамії та вдосконалення рухових навичок.
Фізкультурні свята як правило, проводяться 2-3 рази на рік, починаючи з молодшого віку, тривалість таких заходів становить - сорок п’ятдесят хвилин для дітей молодшого віку, п’ятдесят – шістдесят хвилин для дітей старшого віку. Такі свята організовують в будь-який час в фізкультурній чи музичній залі, на дитячому майданчику тощо. Якщо ж свято проводиться у приміщенні, треба подбати про здійснення в цей день прогулянки на відкритому повітрі.
Найважливіша мета таких заходів це забезпечення активної рухової діяльності усіх дітей, участі кожного з них та створення піднесеного настрою. Дуже важливо не перетворювати його на видовище для дорослих і не відлучати від участі дітей, які з певних причин пропустили підготовку до нього, а також невпевнених та малоактивних дітей.
За час підготовки до фізкультурного свята потрібно розробити сценарій, оформити місце проведення, підготувати атрибутику, музичний супровід, костюми,нагороди, призи тощо. В сценарію особлива увага приділяється цікавим сюрпризним моментам, показовим номерам, підбиттю підсумків, врученню подарунків і призів, а також церемонії урочистого відкриття та закриття свята.
Готувати дітей до свята необхідно заздалегідь, впродовж усього освітнього процесу (під час заняття з фізкультури, ранкової гімнастики, на музичних, самостійної рухової діяльності, ігор, індивідуальної роботи тощо). Неприпустимо проводити масові репетиції повного ходу свята.
Фізкультурні розваги починають проводитися із раннього віку (третій вік життя) один – два рази на місяць, як правило у другій половині дня. Тривалість таких заходів теж ділиться по віковим групам: п’ятнадцять – двадцять хвилин для дітей раннього віку, двадцять – тридцять п’ять хвилин – молодшого та тридцять п’ять – сорок хвилин – для дітей старшого віку. Місцем їхнього проведення обирається музична або фізкультурна зала, фізкультурний або ігровий майданчик, групова кімната, паркова або лісова галявина, берег водоймища. В розвазі обов’язковим є участь кожної дитини. Для забезпечення оптимальних фізичних, психічних, та емоційних навантажень, проводиться раціональне чергування ігор з різним навантаженням, масових – з іграми підгруп, колективних, індивідуальних (атракціони, конкурси). Для дітей старшого віку у фізкультурних розвагах можуть переважати конкурси, естафети, вправи та ігри спортивного характеру.
Організовуються дні здоров’я. Приблизно один раз на місяць, починаючи з дітей третього року життя. Вони насичені різноманітними формами: лікувально – профілактичні та гартувальні процедури, фізкультурні свята та розваги, рухливі ігри, заняття з фізкультури, дитячий туризм та самостійнарухова діяльність. Проводяться вони як правило на свіжому повітрі. У дні здоровя освітня робота пов’язується з темами зорового способу життя та власне здоров’я (читання художньої літератури, бесіди, трудова, ігрова, пізнавальна там самостійна художня діяльності). Програма дня здоров’я передбачає заходи націлені як для всього дошкільного закладу так і на кожну вікову групу окремо.
Також організовуються тижні фізкультури, програма яких розрахована на декілька днів та проводиться з розрахунком на декілька днів.
Самостійна рухова діяльність проводиться з дітьми кожного дня під час ранкового прийому дітей, денної і вечірньої прогулянок. Вона може проводитися як на майданчику так і у приміщенні.
При організації самостійної рухової діяльності,враховують фізичний розвиток, індивідуальні особливості, та функціональні можливості кожної дитини. Неодмінні умови для проведення це попередня систематична робота з дітьми, мета якої – формування необхідного рухового досвіду, врахування рівня обізнаності про техніку виконання рухів, ігор, формування у неї необхідного рухового досвіду рівня фізичної підготовки та взаємодії між учасниками заходу.
Індивідуальна робота з фізичного виховання проводиться у вільний час групами або індивідуально, як правило у відведений час для самостійної діяльності дітей. Мета роботи – поглиблене ознайомлення та розучування навичок її виконання, усунення будь яких відставань у розвитку фізичних якостей.

Фізичне виховання дитини в сім’ї

Фізичне виховання дітей в сім'ї – це цілий комплекс дій з боку батьків, спрямований на формування у малят любов до фізичної активності, навичок заняттями фізичною культурою, інтересу до спорту та здорового способу життя.
Важливо почати процес фізичного виховання дітей в сім'ї з самого раннього віку. Фізичне виховання дітей дошкільного віку здійснюється засобами, спрямованими на охорону здоров'я дітей (створення гігієнічних умов життя і діяльності, організація раціонального харчування, сну, перебування на свіжому повітрі, а також засобами, покликаними забезпечити активний вплив на організм дитини з метою його фізичного розвитку (загартовуючі процедури, спеціальні фізичні вправи, гігієнічна гімнастика, режим дня).
Одним з найефективніших засобів оздоровлення і фізичного виховання дітей в сім'ї є прогулянки. Такі прогулянки можна організовувати на майданчиках, обладнаних для кожної вікової групи. За сприятливих погодних умов діти повинні бувати на свіжому повітрі щодня не менше 3-4 годин. Активна діяльність на прогулянці (ігри, комплекси ігрових загальнорозвиваючих вправ, спортивні розваги, спостереження, трудова діяльність) загартовують малюків, розвивають рухові навички, а також інші фізичні якості, підвищує життєвий тонус.
Активна діяльність дитини повинна чергуватися з відпочинком для відновлення сил організму, що росте малюка. Адже кожна діяльність вимагає певних зусиль, раціональний розподіл яких впливає на рівень стомлюваності. Результатом недостатнього відпочинку стає перевтома, яке може викликати розлад діяльності нервової системи дитини. Отже, при будь-якому виді активності малюка важливо не перевищувати оптимальний рівень стомлюваності, що дозволяє швидко відновити працездатність дитини після активних дій і тривалих прогулянок на свіжому повітрі.
Організм дитини потребує активної рухової діяльності. Цю його здатність характеризують як «природну стихію» дитини. Фізичне виховання здійснюють, використовуючи спеціально підібрані, методично правильно організовані, керовані педагогом рухи і складні види рухової діяльності - фізичні вправи. Вони відчутно впливають на дитину, розвиваючи її рухові уявлення, увагу, мислення, волю, емоції, спричиняючи позитивні зміни у роботі серцево-судинної, дихальної та інших систем дитячого організму, викликаючи почуття бадьорості, радості. Фізичні вправи як специфічний засіб фізичного виховання дітей в сім'ї надають ефект тільки при їх комплексному використанні з оздоровчими силами природи та гігієнічними факторами.
До фізичних вправ належать гімнастика, ігри рухливі та зі спортивними елементами, спортивні вправи, елементарний туризм. У дитячому садку основними фізичними вправами є гімнастика.
Відповідно до функціональних потреб дитячого організму оптимальні норми рухового режиму в різних організаційних формах протягом дня становлять: влітку - 18 - 20 тис. кроків, восени - 15-16,5 тис., взимку - 16,5-18 тис., весною - 16-17,5 тис. кроків. Протягом дня у рухливі ігри слід вносити певні зміни й ускладнення. Якщо протягом 2-х - 3-х днів підряд нічого не змінювати у проведенні ігор, рухова активність дітей буде знижена на 18-32%. Отже, раціональний руховий режим дітей забезпечується комплексом усіх організаційних форм фізичного виховання.


Йога для дітей: вправи в картинках для найменших

Йога вчить дитину концентрації і дисципліні,заспокоює,допомагає боротися з поганим настроем.Для виконання вправ знайдіть тиху кімнату, не переїдайте перед заняттями.Пропоную вашій увазі картинки, з коротким описом поз, які під вашим чітким керівництвом допоможуть малюкові засвоїти ази йоги для дітей. У кожній позі потрібно затриматися на 3-4 вдиху-видиху.

1) Крендель


• Усядьтесь рівненько, схрестивши ніжки.
• Одну руку покладіть на протилежне коліно.
• Іншу руку витягніть за собою і глибоко вдихніть.
• Потім поміняйте руки.

2) Спокій


• Сядьте, схрестивши ноги.
• Випряміть спину.
• Покладіть руки на коліна долонями вгору.
Закрийте очі.
• Спокійно дихайте.

3) Літачок


• Ляжте на живіт.
• Підніміть груди, руки і ноги.
• Дихайте глибоко.

4) Кобра


• Ляжте на живіт.
• Упріться на зігнуті лікті.
• Повільно підніміть груди.
• Лікті повинні бути під грудьми, а ноги-випрямлені ззаду.

5) Слоненя


• Станьте рівно.
• Нагніться вперед.
• Стуліть руки.
• Починайте похитувати руками в сторони (ніби слоник хоботом).

6) Видра


• Ляжте на живіт.
• Випряміть руки перед собою.
• Повільно підніміть голову і груди.
• Випряміть руки.

7) Лев


• Стати на коліна.
• Опустіть груди на стегна.
• Вдихніть і видихніть.
• Подайте тіло вперед і заричить, як лев.

8) Устриця


• Сядьте прямо.
• Ступні ніг зведіть разом.
• Покладіть руки під коліна, ліктями торкніться підлоги.
• Вдихніть, видихніть.
• Повільно торкніться ступень головою.

9) Вулкан


• Станьте прямо.
• Злегка розведіть ноги.
• Складіть долоні на рівні грудей.
• Вдихніть.
• Виштовхніть руки вгору.
• Видихніть.
• Розведіть руки в сторони і зведіть у центр.

10) Орел


• Станьте рівно.
• Злегка зігніть коліна.
• Поставте ліву ногу на праву.
• Схрестіть руки так, щоб права рука накривала ліву.
• Вдихніть, видихніть.
• Поміняйте руки і ноги місцями.

ЯК УНИКНУТИ ТРАВМ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ 
ФІЗКУЛЬТУРОЮ З ДИТИНОЮ?

1. Складні вправи і стрибки виконуйте на м’якому покритті.
2. Не допускайте тривалого утримування дитиною важких поз (більше 1-2 сек.),  краще кілька разів повторіть вправи.
3. Знайте, висіти тільки на руках дітям-дошкільнятам небезпечно, тому що велике навантаження на суглоби і плечовий пояс.
4. Ніколи не використовуйте для змагань важкі і небезпечні фізичні вправи.
5. Уникайте фізичних вправ, при яких дитина надмірно прогинається в поясному відділі, тому більшість дітей потребує випрямлення цієї частини хребта.
Що треба для цього знати?
1. Дитину треба вчити правильно дихати. Слідкуйте за диханням дитини під час ігор і гімнастики.
2. Дитина із задоволенням займається гімнастикою з дорослим.
3. На 5-му році життя діти прагнуть придумувати власні вправи і влаштовувати спортивні змагання. Залучайте до змагань однолітків.
4. Обов’язково контролюйте безпеку дитини, але намагайтеся не придушувати її активність.
5. Порівнюйте досягнення дитини тільки з її власними минулими результатами.
6. Вселяйте в малюка упевненість з похвалою.
Чого не слід робити?
1. Дратуватися, якщо дитина неправильно виконує вправи.
2. Займатися несистематично.
3. Підсміюється над неумілістю дитини.
4. Проводити зарядку та ігри в поганому настрої.
5. Одягати на дитину гольфи, трусики або штанці з тугими резинками.

РАНКОВА ГІМНАСТИКА

   Ранкова гімнастика проводиться відповідно до вимог чинних освітніх програм та режиму дня тривалістю:
• у першій молодшій групі — 4-5 хв;
• у другій молодшій — 5-6 хв;
• у середній —6-8 хв;
• у старшій — 8-10хв.
Основними умовами її ефективності є: вільний доступ свіжого повітря; раціональний одяг дітей; достатність фізичних навантажень (кількість і послідовність вправ, зміна вихідних положень, темп виконання, регулювання дихання, чіткість пояснень, вказівок та команд тощо). Особливості проведення ранкової гімнастики визначаються віком дітей та місцем проведення (у приміщенні чи на майданчику).

Комплекси вправ ранкової гімнастики для дітей 2-6 років
«Ялинка» (перша молодша група)
Ходьба за вихователем у колоні по одному зі зміною темпу (30 сек), біг у середньому темпі (20 сек), ходьба. Шикування у коло.
1.      «Велика ялинка» – піднімання рук вгору.
В.п. — стійка ноги на ширині ступні, руки опущені вниз. 1-2 – підняти руки через сторони вгору, показати, яка «висока ви­росла ялинка» (вдих);
3-4 — опустити руки через сторони вниз, які «в ялинки довгі гілки» (видих). Руки над головою, подивитися на них. Повторити 4-5 разів у повільному темпі.
2.      «Ялинка гілками хитає» — рухи прямими руками вгору та вниз.
В.п. — стійка ноги на ширині ступні, руки в сторони на рівні плечей.
1-4 — рухи прямими руками вгору і вниз. Повторити 4-5 разів у середньому темпі.
3.      «Маленька ялинка» - присідання, з рухами прямих рук вперед.
В.п. — стійка ноги на ширині ступні, руки опущені вниз. 1-2 – присісти, руки вперед, показати, яка «маленька ялинка» (видих); 3-4 — підвестися у в.п. (вдих). Присідати на всій ступні. Повтори­ти 4 рази у повільному темпі.
«Дощик пішов і діти побігли додому», біг (35 сек) у повільному темпі. Ходьба (25 сек) з поступовим уповільненням темпу.

Вправи з прапорцями (друга молодша група)
Шикування дітей в колону по одному. Ходьба звичайна чергується з ходьбою на носках, як «мишка» (45 сек.). Біг у середньому темпі (25 сек.), ходьба. Шикування в коло обличчям до середини.
1.      Піднімання рук вгору ( «піднімаємо прапорці над головою» ).
В.п. — основна стійка, руки з прапорцями опущені вниз.
1-3 — підняти руки через сторони вгору, помахати прапорцями над головою (вдих);
4 — опустити прапорці вниз (видих). Прапорці над головою, подивитися на них. Повторити 6 разів у повільному темпі.
2.      Нахили тулуба вперед («опустимо прапорці вниз»).
В.п. — те ж саме.
1-2 — нахилити тулуб вперед-вниз, схрестити прапорці нижче колін
(видих);
3-4 — випрямитися у в.п. (вдих). Під час нахилу ноги в колінах не згинати. Повторити 6 разів у середньому темпі.
3.      Повороти тулуба («піднімемо прапорці в сторони» ).
В.п. — стійка ноги нарізно, руки з прапорцями опущені вниз.
1 — повернути тулуб вправо, руки з прапорцями в сторони (вдих);
2 — повернутися у в.п., руки опустити вниз (видих);
3-4 — те саме в ліву сторону. При поворотах п’ятки з підлоги не піднімати. Повторити 4-6 разів у середньому темпі.
4. Стрибки на обох ногах («пострибаємо з прапорцями» ).
В.п. — зімкнута стійка, руки з прапорцями в сторони. Стрибки на місці на обох ногах, виконуючи відведеними в сторону руками змахи вгору і вниз. Стрибати м’яко, дихати рівномірно. Повторити 12 разів. Біг у середньому темпі (25 сек.), прапорці тримати у правій руці. Ходьба (30 сек.) у повільному темпі, підняти руки з прапорцями в сторони та опустити вниз (6-8 разів). Звичайна ходьба.

Вправи з великим м’ячем (середня група)
Шикування дітей в колону по одному за зростом. Ходьба із зміною темпу (40 сек.). Ходьба з високим підніманням стегна, як «конячка» (25 сек.). Біг у середньому темпі (ЗО сек.), ходьба. Шикування в кілька колон із заведенням ланок.
1. Піднімання м’яча вгору, за голову.
В.п. — основна стійка, м’яч тримати обома руками, опущени­ми вниз.
1-2 — підняти м’яч вгору, за голову, торкнутися ним потилиці (вдих); 3-4 — опустити м’яч у в.п. (видих). Піднімаючи м’яч вгору, про­гнутися упоперек. Повторити 6-8 разів у повільному темпі.
2.      Нахили тулуба в сторони.
В.п. — стійка ноги нарізно, м’яч на голові, підтримується руками.
1 — нахилити тулуб вправо (видих);
2 — повернутися у в.п. (вдих);
3-4 — те саме вліво. Під час нахилу, п’ятки з підлоги не піднімати. Повторити 6-8 разів у середньому темпі.
3.      Нахили тулуба вперед.
В.п. — стійка на колінах, м’яч біля грудей. 1-2 — нахилити тулуб вперед, сісти на п’ятки, торкнутися м’ячем підлоги перед колінами (видих);
3-4 — випрямитися у в.п. (вдих). Під час нахилу руки прямі. Повторити 6-8 разів у повільному темпі.
4.      Повороти тулуба.
В.п. — стійка ноги нарізно, руки з м’ячем внизу.
1 — повернути тулуб праворуч, підняти м’яч вперед (вдих);
2 — повернутися у в.п. (видих);
3-4 — те саме вліво. Руки прямі, п’ятки з підлоги не піднімати. Повторити 6-8 разів у середньому темпі.
5. Стрибки на обох ногах (пострибаємо, як м’ячик).
В.п. — зімкнута стійка, м’яч перед грудьми. Стрибки на обох ногах. Повторити 16 разів.
Біг у середньому темпі (30 сек.). Ходьба (35 сек.) у повільному темпі з підніманням рук в сторони (8 разів). Звичайна ходьба.

Вправи з обручем (старша група)
Шикування дітей в колону по одному за зростом. Ходьба чітким кроком, як «спортсмени» (30 сек.). Ходьба (35 сек.) на зовнішньому та внутрішньому боці ступні (руки на поясі). Біг (35 сек.) у середньому темпі, ходьба. Перешикування в 3-4 колони (через центр поворотом направо або наліво).
1.      Піднімання обруча вгору.
В.п. — основна стійка, обруч вертикально біля стегон, обхват зовні.
1 — підняти обруч вгору над головою (вдих);
2 — опустити обруч за спину, згинаючи руки (видих);
3 — підняти обруч вгору (вдих);
4 — опустити обруч у в.ц. (видих). Обруч над головою, подивитися на нього. Повторити 8 разів у повільному темпі.
2.      Нахили тулуба вперед.
В.п. — стійка ноги нарізно, обруч вертикально біля стегон.
1 — нахилити тулуб вперед, покласти обруч на підлогу (видих);
2 — випрямитися (вдих);
3 — нахилити тулуб вперед-зниз, взяти обруч (видих):
4 — випрямитися у в.п. (вдих). Ноги в колінах не згинати. Повто­рити 8 разів у середньому темпі.
3.      Повороти тулуба.
В.п. — сидячи на підлозі, ноги нарізно, обруч вертикально перед грудьми.
1 — повернути тулуб вправо, поставити обруч на підлогу праворуч (видих);
2 — повернутися у в.п. (вдих);
3-4 — те саме в ліву сторону. Повторити 8 разів у середньому темпі.
4.      Піднімання ніг вгору.
В.п. — лежачи на спині, обруч горизонтально на рівні грудей. 1-2 — підняти ноги вгору, торкнутися колінами обруча (вдих); 3-4 — опустити ноги на підлогу (видих). Піднімати ноги прямі. Повторити 8-10 разів у повільному темпі.
5.      Нахили тулуба в сторони.
В.п. — стійка ноги нарізно, обруч над плечима горизонтально до підлоги.
1 — підняти обруч вгору над головою (вдих);
2 — нахилити тулуб вліво (видих);
3 — випрямити тулуб, обруч над головою (вдих);
4 — повернутися у в.п. (видих);
5-8 — те саме вправо. Повторити 6-8 разів у повільному темпі.
6. Стрибки.
В.п. — основна стійка, руки на поясі, обруч на підлозі біля носків ніг.
1 — стрибок у середину обруча поштовхом обох ніг;
2 — стрибок назад з обруча. Стрибати м’яко на носках, дихати рівномірно. Повторити 10 разів.
Біг у повільному темпі (1 хв. ЗО сек.). Ходьба (40 сек.) у повільному темпі з рухами рук: під крок правої ноги — руки в сторони, лівої — руки на пояс (8-10 разів). Звичайна ходьба.
 Вправи зі скакалкою (старша група)
Шикування дітей в колону по одному за зростом. Ходьба в середньому темпі (30 сек.). Ходьба (40 сек.) на носках (руки на поясі) та п’ятках (руки за голову). Біг (45 сек.) у середньому темпі, ходьба. Перешикування в 3-4 колони (через центр поворотом направо або наліво).
1.      Піднімання рук вгору.
В.п. — основна стійка, скакалку, складену вдвоє, тримати за кінці внизу.
1 — підняти руки вгору, праву ногу відставити назад на носок (вдих);
2- повернутися у в.п. (видих);
3-4 — те саме з лівої ноги. Руки вгору, прогнутися впоперек. Повторити 10 разів у середньому темпі.
2.      Нахили тулуба вперед.
В.п. — стійка ноги нарізно, складена вдвоє скакалка — внизу за спиною.
1 — нахилити тулуб вперед-вниз, натягуючи скакалку, відвести руки назад (видих);
2 — випрямитися у в.п. (вдих). Нахили виконувати енергійно, ноги в колінах не згинати. Повторити 10-12 разів у середньому темпі.
3.      Повороти тулуба.
В.п. — стійка ноги нарізно, скакалку, складену вдвоє, тримати за спиною на плечах за її кінці.
1 — повернути тулуб ліворуч, натягуючи скакалку, ліву руку відвести в сторону, права зігнута (видих);
2 — повернутися у в.п. (вдих);
3-4 — те саме в праву сторону. При поворотах ступні з підлоги не піднімати. Повторити 10 разів у середньому темпі.
4.      Згинання та розгинання ніг.
В.п. — лежачи на спині, скакалка складена вдвоє, руки вперед. 1-2 — зігнути ноги вперед, перенести їх поміж рук, підвести ска­калку під коліна (видих);
3-4 — опустити ноги у в.п. (вдих). Згинаючи ноги носки відтягну­ти. Повторити 10-12 разів у повільному темпі.
5.      Повороти тулуба.
В.п. — сидячи на підлозі, ноги нарізно (якнайширше), руки в сторони,.скакалка на плечах за головою.
1 — повернути тулуб вправо (видих);
2 — повернутися у в.п. (вдих);
3-4 — те саме в ліву сторону. Повторити 10-12 разів у середньому темпі.
6.      Нахили тулуба в сторони.
В.п. — стійка ноги нарізно на скакалці, руки внизу.
1 — нахилити тулуб вліво, правою рукою натягнути скакалку (ви­дих);
2 — повернутися у в.п. (вдих);
3-4 — те саме вправо. Нахили виконувати в одній плоїцині. Повто­рити 10-12 разів у середньому темпі.
7.      Стрибки через скакалку.
В.п. — основна стійка, скакалка за спиною. Стрибки поштов­хом обох ніг через скакалку, що обертається. Стрибати м’яко на носках. Повторити 22-24 рази.
Біг у повільному темпі (2 хв. ЗО сек.). Ходьба (50 сек.) у повільному темпі із плесканнями в долоні над головою під крок лівої ноги (10-12 разів). Ходьба в середньому темпі.
Фізкультхвилинки
 Фізкультхвилинки вводять до занять, пов'язаних із тривалим сидінням дітей на місцях. Вони використовуються, починаючи із середньої групи, з урахуванням того, що перші ознаки втоми у дітей 5-го року життя виявляються на 7-й-Э-й хвилині заняття; 6-го року життя— на 10-Й-12-Й хвилині; в дітей 7-го року життя — на 12-Й-14-Й хвилині.Оптимального ефекту фізкультхвилинки набувають за умови забезпечення середнього рівня навантажень, якого досягають завдяки: тривалості заходу (1-2 хв); кількості та дозуванню вправ (три — п'ять знайомих загальнорозвивальних вправ на основні м'язові групи з елементами для дрібних м'язів шиї, п'ястей, стоп та з включенням рухів, протилежних положенню рук, ніг, тулуба, голови на заняттях, по 4-6 разів); темпу виконання вправ (середній чи дещо уповільнений); урізноманітненню вихідних положень; проведенню заключної вправи на зниження фізіологічних навантажень та нормалізацію дихання. Характер вправ узгоджується з характером діяльності дітей на заняттях, зміст віршів-супроводів —зі змістом занять.

Фізкультхвилинки

Раз! Два! Час вставати:
Будемо відпочивати.
Три! Чотири! Присідаймо,
Швидко втому проганяймо,
П’ять! Шість! Засміялись,
Кілька разів понахилялись.
Їжачок сьогодні в нас
Завітав у вільний час.
Будем бігати, стрибати,
Щоб нам їжачка спіймати.
Прудко їжачок втікає,
Голочками нас шпиляє.
Сім! Вісім! Час настав

Повернутися до справ.Встало вранці ясне сонце,
Зазирнуло у віконце.
І мурашки потягнулися,
До роботи всі взялися.
Будем дружно присідати,
Мурашок розвеселяти.
Встали- сіли, встали- сіли!
От уже й розвеселили.
З комашками нумо всі

Потанцюємо у росі.


Наш муравлик рано встав - раз –два.
Своє ліжечко прибрав - раз –два.
Тоді став робить зарядку – раз – два.
Кожну вправу по порядку – раз – два.
Спершу лапки розминав
Разів десять присідав.
Порівняв собі він спинку
Піднімаючи травинку.
Потім вгору потягнувся
І до сонечка всміхнувся.

Встаньте , діти, усміхніться,
Землі рідній поклоніться.
І до сонця дотягніться.
Веретенцем покрутіться.
Потанцюйте ,пострибайте,
Рухи дружно повторяйте.
Раз – присядьте, два – присядьте

І за столики сідайте.


Як прекрасно крокувать
На просторах, на просторах,
- Пісню радісну співать
Краще хором, краще хором.
Нам підспівує в лісочках
Птах – пташиночка.
Одна голка, друга голка –
Вже ялиночка.
Круглі очі і муркоче –
Так – це киценька,
Раз словечко, два словечка –

Буде пісенька!


Наші діти дружно встали,
Фізхвилинку розпочали.
Руки гарно розім’яли,
Як Клички по боксували,
Як Шевченко у футболі
Забиваємо ми голи.
Всі, як Бубка ,пострибали

І за столи посідали.Щось стомилась наша спинка
І затерпли пальці.
Встанем, друзі, на хвилинку.
Скачем на скакалці.
Присідаєм і встаємо,
Пальцям працю ми даємо:
В кулачок і з кулачка,
Щоб була рука гнучка.
Трохи шию розім’яли

І за столи посідали.


Стали рівно, мов дуби.
Потім всі знайшли гриби.
Піднялися, мов смереки,
Потягнулися далеко.
Руки ставимо у боки
І скакаєм ,мов сороки .
І прогнулись , мов берізки,
Потім витерли геть слізки.
Всі плечима повели.

Втомлені мов й не були.


Вже і сонечко пригріло,
Вже посунулись сніги.
Де було геть зовсім біло,
Проталин стеляться круги.
Як же вітер, діти, дише?
Як дерева він колише?
Як прогинаються берізки?
Як же чешуть свої кіски?
Як же птахи прилітають?
Як радіють вони й грають?
А тепер присіли й встали.

Втому нашу геть прогнали.


Стали, діти всі охоче.
Кожен з нас здоров’я хочк.
Піднімайте руки вгору,
Сонце сили додасть хворим.
Присідайте до землі,
Будуть сили немалі.
Пострибали всі мерщій,
Хай покинуть втома й лінь.
Нам же далі працювати,

То й здоров’я треба мати.


Зупинись навчання час.
Фізкультпауза у нас.
Руки, наче крила в птаха,
Що летить, не знає страху.
Вгору - вниз їх підіймаю
І доверху підлітаю.
А тепер - метелик я,
Рух дає мені життя.
До плечей згорну я руки,
Колові зроблю я рухи.
А голівкою покрутим –
Небезпек не має бути.
Якщо поруч небезпека, -

Геть втікаємо далеко.


Я маленький малючок,
Загорнувсь, мов їжачок,
Потім стану, мов жирафа,
Дотягнувся аж до шафи.
Пострибаю, мов зайча,
Політаю, мов грача,
Як берізка,погойдаюсь,

Відпочити постараюсь.


Вийшли друзі всі на грядку
Й почали фізкультзарядку.
Гуп–гуп, гуп –гуп.
Взяв дід ріпку за чуб,
Баба діда за сорочку,
Упираються ногами,
Тягнуть ріпку руками.
Промучились увесь день,
А вона сидить, мов пень.
А ви,діти не сидіть,

Вирвать ріпку поможіть…


Супчик з вами ми варили,
Трохи спинки притомили.
Вправо пальці позгинали,
Кулачки порозминали,
До плечей поставим руки,
Колові ми зробим рухи.
Потім ставим руки в боки,
Повертілись , мов сороки.
А тоді ще два підскоки.
І зробили чіткі кроки.
Вдихнули всі на повні груди-

Далі ми навчатись будем.


Діти плескали в долоньки.
Всі синочки ми і доньки.
Ніжками затупотіли,
Потім весело присіли.
Віяв вітер тут і там.
Ти в гурті тепер не сам.
Ми за руки всі взялися.
Піднялись і потяглися.
Спину добре всі прогнули

І про втому всі забули.


Слон слоняток на полянку
На зарядку вивів зранку.
Всім сказав: - Шикуйтесь, струнко!
Сам присів й піднявся хутко.
Слоненята повторили: -
Встали – сіли, встали – сіли.
Слоненята роблять вправи:
Ногу вліво, ногу вправо.
Нахилились, піднялись,
Потім добре потяглись.
Слоненятка відпочили

На місця всі дружно сіли.

Рухливі ігри

МИ  ВЕСЕЛІ ДІТИ
Мета: удосконалювати навички ритмічної ходьби й бігу; виховувати рішучість та орієнтування у просторі.
Хід гри:
Діти утворюють коло, тримаючись за руки. Один учасник стає в його центрі — це «ловець». Діти ходять по колу, промовляючи:
          Ми веселі дошкільнята, любим бігати й гуляти,
            Ану, спробуй нас догнати, раз, два, три — лови!
На слово «Лови!» діти розбігаються по майданчику (залу), а «ловець» намагається їх упіймати. Якщо буде упіймано двох- трьох дітей (за умовою), гра закінчується. На слова вихователя «Усі в коло!» діти шикуються в коло, і гра продовжується з ін¬шим «ловцем».
Методичні поради. Упійманим вважається той, до кого доторк¬нувся рукою «ловець». Упіймана дитина не може бути «ловцем». Якщо «ловець» довго не може нікого впіймати, його замінюють іншим.
         
БІЖІТЬ ДО МЕНЕ
Мета: удосконалювати вміння виконувати рух за сигналом і біг по прямій;учити орієнтуватися у просторі; виховувати уважність.
Хід гри:
Діти шикуються в шеренгу за 8—10 м від вихователя. Піс¬ля слів «Діти, біжіть до мене!» вони виконують дію, а дорослий зустрічає їх із розпростертими руками й говорить: «Прибігли! А тепер біжіть назад!» Учасники біжать на своє місце. Гра повто¬рюється.
Методичні поради. На початку року гру можна проводити з підгрупою (6—8 дітей). Для того щоб зацікавити дітей, мож¬на сказати: «Прибігли. Скажіть, що в мене в руках?», показую¬чи будь-яку іграшку.
                              
ХТО ПОКЛИКАВ?
Мета: виховувати уважність і витримку.
Хід гри:
Гравці стоять або сидять у колі. Одна дитина стає або сідає на стілець у центрі кола й заплющує очі. Вихователь, не назива¬ючи імені дитини, вказує рукою на будь-кого з дітей, які сидять за спиною відгадувача. Той, на кого вказали, встає і голосно на¬зиває ім’я дитини, яка сидить у середині кола й намагається впіз¬нати голос товариша. Якщо голос відгадано, дитина розплющує очі, і вони міняються місцями. Якщо ні — вихователь пропонує відгадувачу не розплющувати очей, а ще раз послухати. Називати може та сама дитина або інша, за вказівкою вихователя.
Після того як зміняється двоє-троє дітей, вихователь пропо¬нує всім побігати по залу (майданчику). За сигналом вихователя «Шикуйтесь у коло!» діти займають свої місця.
Методичні поради. Відгадувач не розплющує очей доти, доки не вгадає, хто покликав. Діти повинні додержуватись повної тиші.

ЗНАЙДИ СОБІ ПАРУ
Мета: удосконалювати навички ходьби й бігу;
виховувати уважність і вміння орієнтуватися у просторі.
Хід гри:
Діти стають парами хто з ким хоче. За умовним сигналом ви¬хователя (один удар у бубон, свисток) гравці розходяться або роз¬бігаються по залу (майданчику). За другим сигналом (два удари в бубон або слова «Знайди собі пару») діти стають парами й під удари у бубон ідуть по залу (майданчику). Після цього за умов¬ним сигналом знову розбігаються врозтіч і на слова «Знайди собі пару» поспішають стати парами так, як стояли на початку гри. Тому, хто довго шукає пару, діти промовляють: «Олю, Олю (на¬зивають ім’я дитини), поспішай, швидше пару вибирай!»
Методичні поради. Діти стають парами й розбігаються лише за сигналом. При кожному повторенні гри пари міняються. Сте¬жити за тим, щоб діти використовували всю площу залу (майдан¬чика), не штовхали одне одного і швидко ставали парами.

ХТО ВИЙШОВ?
Мета: розвивати зорову пам’ять; виховувати витримку, чесність.
Хід гри:
Діти сидять на стільцях півколом. Вихователь викликає од¬ного з них і пропонує йому запам’ятати чотирьох або п’ятьох дітей, які сидять поруч, а потім вийти з кімнати або відвернутися У цей час один гравець, за вказівкою вихователя, ховається.
Дорослий пропонує: «Відгадай, хто вийшов». Якщо дитина від¬гадала, то вона вибирає будь-кого замість себе, і гра повторюєть¬ся. Якщо не відгадає, вона знову виходить із кімнати, а той, хто ховався, сідає на своє місце. Відгадувач, повернувшись до кімна¬ти, називає ім’я дитини, яка виходила, а тепер повернулася на своє місце.
Гра повторюється.
Методичні поради. Відгадувач повертається до кімнати на сиг¬нал вихователя «Відгадай!» Слід стежити за тим, щоб діти не під¬казували.

ХТО ТИХІШЕ?
Мета: учити ходити й бігати в одному напрямі; виховувати уважність та орієнтування в просторі.
Хід гри:
Діти сидять на стільчиках або лавах в одному кінці майдан¬чика (залу). Дорослий сидить на стільці в центрі та тримає на колінах іграшкового котика. Вихователь говорить: «Котик спить, треба пройти тихо, щоб його не розбудити». Спочатку викликають трьох-чотирьох учасників і говорять: «Подивимося, хто з вас уміє ходити тихо». Діти намагаються пройти повз вихователя якомога тихіше. Коли дорослий промовляє: «Швидше на свої місця», грав¬ці біжать до своїх стільців і сідають.Потім у грі беруть участь усі.

ПІДБІЖІТЬ ДО КВІТКИ, ЯКУ Я НАЗВУ
Мета: удосконалювати ходьбу й біг; виховувати уважність; учити орієнтуватись у просторі.
Хід гри:
Дітям роздають по одній квіточці (червоного або жовтого ко¬льору). Вихователь стає в кінці майданчика і тримає в одній руці червону, а в іншій — жовту квітку. Гравці з квітами червоного кольору шикуються в колону напроти червоної квітки, із жовти¬ми квітами — напроти жовтої. Дорослий говорить: «Ідіть гуля¬ти». Діти ходять або бігають по майданчику в різних напрямках.
У цей час вихователь переходить в інший кінець майданчика, ви¬гукнувши: «Раз, два, три — швидше до квітки біжи!», і розво¬дить руки з квітами у сторони. Діти підбігають до квіточок сво¬го кольору. Коли всі учасники займуть місця в колоні, дорослий пропонує підняти квіти вгору й помахати ними.
Гра повторюється.
                                           
ПТАШКИ Й КІТ
Мета: удосконалювати навички ходьби й бігу, виховувати спостережливість і кмітливість.
Хід гри:
Діти-«пташки» стоять у великому колі, в центрі якого на стільчику сидить «кіт» та удає, що спить.
Вихователь промовляє:
Білий котик спить на лаві Серед нашого двора.
Прилетіли пташенята Та як крикнуть раптом...
Учасники, взявшись за руки і ступаючи дрібним повіль¬ним ритмічним кроком, разом із вихователем звужують коло. Вони дружно промовляють: «Кар!» Кіт прокидається і кричить «Няв!» Діти-«пташки» розбігаються, а «кіт» ловить їх. Гру повторюють з іншим «котом».
Методичні поради. «Кіт» не розплющує очей, доки не почує «Кар!»- Упійманими вважають тих, до кого «кіт» доторкнувся рукою. Гравець, якого впіймали, не може бути «котом».
                                            
КРОЛИКИ
Мета: удосконалювати вміння пролізати в обруч, підлізати під дугу і стрибати на обох ногах; виховувати уважність; розвивати орієнтування в просторі.
Хід гри:
Із-поміж дітей обирають «сторожа», а всі інші учасники — «кролики», які стоять по двоє-троє в «клітках» (біля обручів, прив’язаних до стояків, або дуг) в одному кінці залу (майданчи¬ка). В іншому кінці ставлять стілець («будинок сторожа»). «Сто¬рож» промовляє (спочатку — за допомогою вихователя):
Швидко дверці в клітках відкриваю,
Кроликів на: зелений лужок випускаю.
«Кролики» пролізають в обручі або підлазять під дуги, почи¬нають бігати і стрибати. Через деякий час, після слів «сторожа» «Кролики, в клітку!» діти біжать на свої місця, пролізаючи в об¬ручі або підлазячи під дуги, і відпочивають, доки «сторож» знову не випустить їх на лужок.
Методичні поради. Гравці виконують пролізання в обруч і під¬лізання під дугу правим або лівим, боком. Рухи мо¬жуть бути різними: присідання (рвуть моркву); стрибки, біг.

ПАСТУХ І СТАДО
Мета: удосконалювати навички ходьбй й бігу врозтіч;
виховувати уважність та орієнтування у просторі.
Хід гри:
Зал або майданчик розділяють за допомогою мотузки або на¬кресленої лінії на «кошару» й «лужок». Усі діти зображують ста¬до корів, телят та овець. Обирають «пастуха» й дають йому ріжок і кнут (мотузку).
Вихователь промовляє:
Рано-вранці пастушок Грає гучно у ріжок.
А корівки в лад йому Замукали: «Му-му-му».
На слово «рожок» «пастух» промовляє: «Тру-ру-ру».
Після слів «му-му-му» корівки мукають. «Пастух» виганяє стадо з «кошари» на «луг». «Корівки» ходять по лугу і шукають травичку, телята й вівці бігають, стрибають. Через 1—1,5 хвили¬ни «пастух» заганяє стадо в «кошару».
Методичні поради. Сюжет гри можна змінювати, вводячи до неї «вовка», який ховається за кущами. Коли з’являється «вовк», «корівки», «телята» й «вівці» швидко тікають до «кошари», а «пастух» намагається відігнати його від стада.

ВЛУЧ У КОЛО
Мета: удосконалювати вміння метати торбинки з піском у ціль; розвивати окомір і координацію рухів.
Хід гри:
Діти утворюють коло. У його центрі на відстані 2—2,5 м кла¬дуть обруч. У кожного гравця в руці торбинка з піском (масою 100 г). Після команди «Кидай!» діти кидають торбинки правою рукою зверху з-за голови в обруч, намагаючись влучити в ціль. Після цього вони збирають торбинки і стають на свої місця. Ви¬хователь зазначає, чиї торбинки влучили в обруч. Наступний ки¬док учасники виконують лівою рукою.
Методичні поради. Перед початком гри показати, як кидати торбинку в ціль. Відстань від цілі поступово збільшується.


Комплекс ЗРВ для  рук
1.  В.п. — о.с
     1—2. Крок лiвою вперед, руки вгору. 
     3—4. В.п. 
     Те ж  з другої ноги. 
2.  В.п. — стiйка ноги нарiзно, руки на поясi. 
     1—2. два пружинячих нахила вправо, лiву руку вгору. 
      3—4. В.п. 
     5—8. Те ж в другу сторону. 
3.  В.п. — руки вперед. 
     1. Коло руками до низу. 
     2. Нахил вперед, торкнутися руками пiдлоги. 
     З. Не розгинаючись, ривком руки назад. 
     4. В.п. 
4.   В.п. — упор сидячи ззаду. 
      1—2. Упор лежачи ззаду. 
      3—4. В.п. 
5.   В.п. —упор лежачи на зiгнутих руках. 
      1. Упор лежачи на стегнах. 
      2. Упор лежачи. 
      3―4. В.п. 
6.   В.п. — упор лежачи. 
       1. Зiгнути руки, лiву назад. 
       2. В.п. 
       3—4. Те ж з другої ноги. 
7.   В.п. — упор лежачи, лiва рука зiгнута, права в сторону пряма. 
        1—2. Розгинаючи лiву руку, зiгнути праву. 
        3—4. Те ж в другу сторону. 
8.     В.п. — руки в сторони. 
        1. Мах правою вперед, хлопок в долонi пiд ногою. 
        2. В.п. 
        3—4. Те ж другою ногою. 
9.     В.п. — упор присiвши позаду на правiй, лiву вперед.
        1. Поштовхом правої змiнити положення нiг. 
        2. Поштовхом лiвої в.п. 
10.  В.п. — руки в сторони. 
       1. Стрибок з хлопком в долонi перед собою. 
       2. Стрибок з хлопком за спиною. 
               Ходьба на мiсцi.

Комплекс ЗРВ для м’язiв нiг

1.    В.п.  о.с. 
 
        1— 2. Крок правою вперед, руки вгору.
         3—4. В.п.
2.     В.п. — руки назад. 
         1. Присiд на всiй ступнi, коліна разом, руки вперед.
 
         2. В.п.
3.     В.п. — руки в сторони.
 
          1. Випад вправо з нахилом влiво, руки вгору.
 
          2. В.п.
 
          3—4. Те ж в другу сторону.     
 
4.    
 В.п. — основна стiйка. 
           1—2. Присід на правій, лiву вперед, руки вперед.
 
           3—4. В.п.
 
           5—8. Те ж  на лівій нозі.
 
5.     В.п. — упор сидячи.
 
           1. Упор сидячи зігнувши ноги, не торкаючись носками пiдлоги.
 
           2. Упор сидячи кутом.
 
           3—4. В.п.        
 
6.      В.п. — основна стiйка.
 
           1. Мах правою в сторону, хлопок руками над головою.
 
            2. В.п.
 
            3—4. Те ж  з лiвої ноги.
 
7.       В.п. — руки в сторони.
 
            1. Мах лівою вперед, праву руку вперед, торкнутися руки ногою.
 
            2. В.п.
 
            3—4. Те ж з другої ноги.
 
8.      В.п. — руки на поясi.
 
           1—2. Два стрибки на лiвiй, праву вперед-вниз.
 
           3—4. Два стрибки на правiй, лiву вперед-вниз.
 
                     Ходьба на мiсцi.
                                      
Комплекс ЗРВ  без предметів

1.   В.п —о. с. 
      1 Стійка на носках, руки дугами назовні вгору.
 
      2. Опускаючись на всю ступню, руки дугами назовні i в.п.    
       3—4. Те ж . 
2.   В.п. — руки назад, пальцi з’єднанi.
 
      1. Стійка на носках, руки  назад­вгору.
2. В.п. 
      3—4. Те ж .
 
3.    В.п. — стiйка ноги нарізно, руки на поясi.
 
       1. Зiгнути лiву на носок.
       2. В.п. 
       3—4. Те ж  з правої ноги.
 
4.    В.п. — стiйка ноги нарiзно.
 
       1. Присiд, руки в сторони.
 
       2. В.п.
 
       З — 4. Те ж .
 
 5.   В.п. — о.с.
 
       1. Присiд.
 
       2. Упор стоячи зігнувшись.
 
       3. Присiд.
 
       4. В.п.
 
6.     В.п. — стiйка ноги нарiзно, руки на поясi.
 
       1—3. Пружнi нахили тулуба влiво.
 
       4. В.п.
 
       5—8 Те ж  вправо.
 
7.    В.п. — упор лежачи.
 
       1. Зiгнути руки, повернути голову влiво.
 
       2. В.п.
 
       3—4. Те ж .
 
8.    В.п. — лежачи на спинi, руки навхрест на грудях.
 
       1. Пiдняти голову i верхню частину тулуба, не вiддiляючи поперек     вiд підлоги.
 
      2. В.п.
 
      3. Пiдняти ноги до прямого кута.
 
      4. В.п.
 
9.  
 В.п. — о.с. 
      1. Мах лiвою вперед, руки назад.
 
      2. Мах лiвою назад, руки вгору.
 
      3. Мах лiвою вперед, руки назад.
 
      4. В.п.
 
10.  В.п. — руки унизу схрещені.
 
        1. Мах лiвою в сторону, руки в сторони.
 
         2. В.п.
 
         3—4. Те ж  з правої ноги.
 
11.    В.п. — лiву в сторону на носок, руки на поясі.
 
         1—16. Стрибки з ноги на ногу, приземлення на одному i тому ж мiсцi. 
            
Комплекс ЗРВ з гімнастичною палкою

1.       В.п. — стiйка ноги нарiзно, палка внизу, хват за кiнцi. 
          1—2. Стійка на носках, палку вгору.
 
          3—4. Опускаючись на всю ступню, палку за голову.
 
          5—6. Пiднiмаючись на носках, палку вгору.
 
          7—8. В.п.
 
2.       В.п. — палка вертикально за спиною, права рука зверху.
 
         1—2. Присiдаючи, торкнутися нижнiм кiнцем палки пiдлоги.
                   Спина пряма. 
          3—4. В.п.
 
3.       В.п. — стiйка ноги нарiзно, палка внизу ззаду хватом знизу (долонi  зверненi вперед).
 
          1. Нахил вперед, палку назад.  
          2.В.п. 
4.      В.п. — стiйка ноги нарiзно, палку вперед, хват за кiнцi.
 
          1. Поворот тулуба налiво, лiву руку назад. Згинаючи праву руку,  торкнутися нею лівого плеча.      
         2. В.п.        
3—4. Те ж  в другу сторону. 
5.      В.п. — стiйка на колiнах, палка вертикально вгору хватом за один  кiнець.
 
         1—2. Нахил назад прогнувшись, торкнутись палкою підлоги за головою.
 
         3—4. В.п.
 
6.      В.п. — лежачи на спинi, руки в сторони, палка в правiй руцi.
 
         1—2. Сiд кутом, передати палку в лiву руку пiд ногами.
 
         3—4. В.п.
7.     В.п. — присід, палка вперед вертикально на полу, з опорою руками   об верхній кінець. 
          1. Встаючи і відпускаючи палку, перемах правою через палку
     (проти часової стрілки). 
         
 
2.В.п. 
          3—4. Те ж  другою ногою
8.     В.п. — упор лежачи палка на полу перед руками.
 
        1. Переставити ліву руку через палку.
 
        2. Переставити праву руку через палку.
 
        3. Зігнути руки.
 
        4. В.п.
 
        5—8. Те ж , але руки переставляти назад у вихідне положення.
9.     В.п. — основна стійка, палка внизу, хват за кiнцi. 
               1—2. Палку вгору із викрутом в плечових суглобах.
 
               3—4. Палку вниз позаду.
 
               5—6. Палку вгору із зворотнім викрутом в плечових суглобах.
               7―8. В.п.
10.     В.п. — напiвприсiд.
 
             1. Стрибок вгору прогнувшись.
 
             2. В.п. Ходьба на мiсцi.

Комплекс ЗРВ з гантелями

1.   В.п. — основна стійка, гантелі внизу.
      1. Гантелі до плечей.
      2. Піднімаючись на носки, гантелі в сторони, прогнутися.
      3. Гантелі до плечей.
      4. В.п.  
2.   В.п. — гантелі назад.
      1.Присід на всій ступні, гантелі вперед.
             2. В.п.
3.   В.п. — стійка ноги нарізно, гантелі в сторони.
      1-2. Поворот тулуба наліво, зігнути праву руку до лівого плеча.
      3-4. Те ж в другу сторону. 
4.  В.п. — упор присівши на лівій, праву в сторону, гантелі внизу
                 на  підлозі.
1.  Поштовхом лівої змінити положення ніг.
2.  Те ж в другу сторону.
5.  В.п. — сід, руки в сторони, гантель в лівій руці.
     1.Сід кутом, передати гантель в праву руку під ногами.
      2. В.п.
     3-4. Те ж в другу сторону.
6.  В.п. — о.с, гантелі на підлозі.
     1-2. Піднімаючись на носки, руки вгору дугами назовні.
     3-4. Напівнахил, розслаблено опустити руки вниз.    
7.  В.п. — стійка ноги нарізно, нахил вперед прогнувшись, праву гантелю вгору, ліву назад.
      1.Змінити положення рук.
       2.В.п.   
8.   В.п. — стійка ноги нарізно, гантелі в сторони.
      1-3. Три пружинних нахили назад.
     4. В.п.
9.   В.п. — упор лежачи на гантелях.
      1. Зігнути руки.
        2. В.п.
      3. Упор лежачи зігнувшись.
       4. В.п.      
10.  В.п. — о.с., гантелі внизу.
      1-4. Стрибки на носках з поперемінним підніманням гантелей
             до  плечей і вгору.
      5-8. Стрибки на носках з поперемінним опусканням гантелей у в.п.      
            Ходьба на місці.

                                Комплекс  ЗРВ зі скакалкою

   1. В.п. — скакалка, складена вчетверо, позаду внизу.
      1-2. Крок правою вперед, ліва назад на носок, прогнутися,
             скакалку   назад.
    3-4. В.п.
    5-8. Те ж з другої ноги. 
2. В.п. — скакалка, складена вчетверо, вгору.                                                                                                                                                                   
       1.Присісти, покласти скакалку на підлогу.
       2.Встати, руки за голову.
       3.Присісти, взяти скакалку.
        4.В.п.      
3.  В.п. — широка стійка ноги нарізно, руки в сторони, скакалка
    натягнута  за спиною.
      1.Згинаючи праву, нахил вліво, праву руку вгору, ліву вниз.
       2.В.п.
      3-4. Те ж  в другу сторону. 
4.      В.п. — скакалка, складена вчетверо, попереду.
      1.Згинаючи праву, перемахнути нею через скакалку.
      2.Крок правою в стійку ноги нарізно, права попереду.
      3.Перемах назад, зігнувши праву.
      4.В.п.
5.    В.п. — стійка на колінах, руки в сторони-назад-донизу,
     скакалка під гомілками.
     1-2. Нахил назад, руки в сторони, натягуючи скакалку.
     3-4.  В.п.
              6.   В.п. — стійка ноги нарізно, скакалка складена вчетверо вгору.
     1-2. З напівповоротом тулуба наліво, круг руками вперед,  зліва від  тулуба.
     3-4. Те ж в другу сторону.   
              7.   В.п. — лежачи на спині, скакалка складена вчетверо за головою.
     1-2. Згинаючи ноги вперед, перемахнути ними через скакалку.
     3-4. Обпираючись руками об підлогу позаду, виконати стійку   на лопатках.
     5-8. В.п. 
8.   В.п. — упор присівши, скакалка складена вдвоє за ногами.
     1.Поштовхом ніг упор лежачи, не торкаючись   скакалки.
     2.Поштовхом ніг упор присівши.   
9.  В.п. — скакалка, складена вдвоє, внизу широким хватом.
     1.Скакалку вгору і викрут е плечових суглобах.
     2.Скакалку вниз-назад.
     3.Скакалку вгору і зворотній викрут в плечових суглобах.
     4.  В.п.
   10.  В.п.― стійка на лівій, праву вперед на носок, скакалка внизу-ззаду.
       1. Стрибок на праву, зігнувши ліву назад, перестрибуючи через
            скакалку.    
       2. Стрибок на праву, випрямляючи ліву вперед-донизу.
       3. Стрибок на ліву зігнувши праву назад, перестрибуючи через   скакалку.    
       4. Стрибок на лівій, випрямляючи праву вперед-донизу.
      
Комплекс ЗРВ з обручем

1.         В.п. — обруч вертикально внизу, хват за верхній край.
     1-2. Стійка на носках, обруч вгору, утримуючи лівою, права
           рука ковзає по обручу.
   3-4. В.п.
    5-8. Те ж, утримуючи обруч правою.
2.    В.п. — стійка  в середині обруча, хват на рівні попереку.
    1.Упор присівши.
    2.В.п.
    3.Присід, обруч вгору.
    4.В.п.
3.   В.п. — обруч вертикально внизу-позаду, хват за верхній край.
   1-2. Нахил вперед, руки по обручу вниз.
   3-4. В.п.
 5-8. Поперемінні оберти обручем, обводячи  його вправо навколо тіла.
 9-16. Те ж, виконати вліво.
4.    В.п. — стійка ноги нарізно, обруч вертикально внизу-ззаду, хват
                за  верхній край.
 1. Нахил вліво, обруч вліво, нижній край торкається підлоги,
     праву руку вгору.
 2. В.п.
    3-4. Те ж вправо.
5.    В.п. — руки в сторони, обруч в лівій.
    1-8. Обертання обруча вперед.
    9-16. Те ж правою
6.  В.п. — стійка ноги нарізно, обруч вертикально попереду, хват
                  за середину.
       1.Поворот тулуба вліво, обруч горизонтально вгору.
       2.В.п.
       3-4. Те ж вправо.
7. В.п. — обруч вертикально внизу на носках, хват за верхній край.
      1.Мах лівою ногою вперед, підбити обруч вгору.
       2.В.п.
      3-4. Те ж правою.
8. В.п. — стійка усередині обруча, хват на рівні попереку.
      1.Стрибком стійка ноги нарізно. обруч вгору.
      2.Стрибком в.п.
     Ходьба на місці (обруч на правому плечі).

                           
Комплекс ЗРВ з малим м'ячем

1.   В.п. — м'яч внизу в правій руці.
    1-2. Руки дугами назовні вгору, передати м'яч в ліву руку.
    3-4. Руки вниз, м'яч в лівій руці.
2.   В.п. — руки в сторони, м'яч в правій руці.
1.Кинути м'яч вгору.
2.Упор присівши.
3.Встати і зловити м'яч двома руками.
4.В.п.
3.   В.п. — стійка ноги нарізно, руки в сторони, м'яч в правій руці.
1. Нахил вліво, руки вгору, передати м'яч в ліву руку.
2. В.п.
З-4. Те ж в другу сторону.
4.   В.п. — лежачи на спині, руки в сторони, м'яч в лівій руці.
 1-2. Прогнутися, піднімаючи тулуб, і передати за спиною м'яч в праву руку.
 З-4. В.п., але м'яч в правій руці.
5.  В.п. — сід, руки в сторони, м'яч в правій руці.
1. Підняти праву вперед-вгору і передати м'яч під ногою в ліву руку.
2. В.п., але м'яч в лівій руці.
3-4. Те ж в другу сторону.
6. В.п. — стійка на колінах, ноги злегка нарізно, руки в сторони, м'яч в правій руці.
1. Повернути тулуб направо і покласти м'яч між стопами.
2. В.п.
3. Повернути тулуб наліво і взяти м'яч лівою рукою.
4. В.п.
7.  В.п. — руки в сторони, м'яч в правій руці.
1. Кинути м'яч вгору, виконати хлопок в долоні за спиною.
2. Піймати м'яч лівою рукою.
З-4. Те ж  другою рукою.
8.  В.п. — стійка ноги нарізно, руки в сторони, м'яч в правій руці.
 1.Нахиляючись вперед, покласти м'яч на підлогу між ногами.
 2.В.п.
 3.Нахиляючись вперед, взяти м'яч лівою рукою.
 4.В.п.
9. В.п. — руки в сторони, м'яч в правій руці.
   1. Кинути м'яч об підлогу перед собою і швидко повернутися на 360º.
    2 Піймати м'яч.
10.  В.п. — руки на поясі, м'яч на підлозі зліва біля ніг.
   1. Стрибком вліво перестрибнути через м'яч.
    2. Стрибок на місці.
     3.Стрибком вправо перестрибнути через м'яч.
    4.Стрибок на місці.
       Ходьба на місці.


Комплекс ЗРВ в парах

 1.  В.п. — стоячи друг за другом, руки з'єднані.
      1.  А стоїть попереду, піднімає-руки через сторони вгору, Б чинить опір.
      2.  Руки вниз.
2.   В.п. — стійка ноги нарізно стоячи обличчям один до одного, руки прямі    на   плечах партнера.
      1-3. Пружинні нахили вліво.
      4. В.п.
      5—8. Те ж в другу сторону. Партнери взаємно посилюють нахили.
3.   В.п. — стоячи обличчям один до одного, стійка ноги нарізно лівою, нахил    вперед, руки прямі на плечах партнера.
     1-3. Пружинні нахили вперед.
      4. Стрибком зміна положення ніг — в.п.
4.   В.п. — А — стійка ноги нарізно, руки вгору, пальці з'єднані; Б — стоїть   збоку, стійка ноги нарізно, ліву руку на талію партнера, правою тримає за   кисть А.
      1.  Нахил назад, Б підсилює нахил.
      2.  В.п.
5.  В.п. — стоячи обличчям один до одного, руки вперед, тримаючи за кисті  партнера.
     1.  Присід на лівій нозі, праву вперед («пістолет»).
     2.  В.п
    Те ж на другій нозі.
6.  В.п. — стоячи обличчям один до одного, тримаючись за руки, руки вправо.
     1.  Мах лівою ногою вперед-вправо, руки вліво.
     2.  В.п.
     3-4. Те ж з другої ноги.
7.  В.п. — А сидить на підлозі, руки за головою пальці з'єднані. Б стоїть за   спиною, в стійці ноги нарізно, нахиляючись вперед, руки
          під лопатки А.
     1.  Встати, прогинаючись вгору з допомогою партнера.
     2.  В.п.
8.   В.п. — сід ноги нарізно, упираючись ступнями, тримаючись за руки.
      1-4. Кружіння тулуба вліво.
      5-8. Кружіння тулуба вправо.
9.   В.п. — А лежачи на спині, руки вгору; Б — упор лежачи з сторони
      голови, упираючись в груди партнера (дівчата в плечі).
      1.  Зігнути руки, А — ноги вперед, Б — ліву назад.
      2.  В.п.
10.  В.п. — стоячи на колінах спиною один до одного, упираючись ступнями   ніг, тримаючись  за руки.
        1.  Прогнутися.
        2.  В.п.
  11.  В.п. — стоячи один за одним; А — руки на пояс, Б -партнера.
       1-4. Стрибки на одній з опором.
       5-8. Стрибки на двох з опором.
                                              
                           
Комплекс ЗРВ у шеренгах та колонах

1.    В.п. — стоячи у шеренгах, руки донизу з'єднані.
       1.  Ліву назад на носок, руки вгору, прогнутися.
       2.  В.п.
       3 - 4. Те ж з правої ноги.
2.    В.п. — те ж.
       1. Присід, руки вперед.
       2.В.п.
3.     В.п. — стійка ноги нарізно, руки на плечах партнерів, стоячи у
                     шерен­гах.
       1-3. Пружинні нахили вперед.
       4. В.п.
4.     В.п. — стоячи у шеренгах, руки донизу з'єднані.
        1.  Випад лівою вперед, руки вгору.
        2.  В.п.
        3-4. Те ж з правої ноги.
5.     В.п. — сід ноги нарізно, ліва нога на нозі партнера, руки попереду  з'єднані,  сидячи у шеренгах.
         1-2. Лягти на спину, руки вгору.
         3-4. В.п.
6.     В.п. — лежачи на спині, руки вгору з'єднані з руками партнера другої шеренги.
         1-4. Стійка на лопатках.
         5-8. В.п.
7.      Стоячи у колонах, руки на плечах партнера, який стоїть попереду.
         1.  Ліву в сторону на носок, нахил вліво, праву руку вгору.
         2.  В.п.
         3-4. Те ж в другу сторону.
8.      В.п. — те ж.
         1. Ліву руку вгору.
         2. Поворот тулуба наліво, руку за голову партнера.
         3-4. В.п.
         5-8. Те ж з поворотом у другу сторону.
9.      В.п. — те ж.
         1.  Мах лівою в сторону, ліву руку в сторону.
         2.  В.п.
         3-4. Те ж правою ногою.
10.    В.п. — стоячи в колонах, ліва зігнута назад, її утримує партнер, стоїть  позаду, права рука на плечі партнера,
         1-16. Стрибки на правій.
        17 - 32. Стрибки на лівій, змінивши положення рук та ніг.
      Ходьба на місці.
          
                          Комплекс ЗРВ на гімнастичній лаві

1.    В.п. — стоячи уздовж обличчям до лави, ліва зігнута на лаві.
       1.  Стійка на носку лівої, праву назад, руки вгору.
       2.  В.п.
       3-4. Те ж на правій.
2.      В.п. — о.с., стоячи уздовж на лаві.
         1.  Упор присівши.
         2.  Упор стоячи.
         3.  Упор присівши.
         4.  В.п.
3.    В.п. — стоячи поперек лави, ліва на лаві, руки на поясі.
       1.  Присід на лівій, руки в сторони.
       2.  В.п.
       3.  Нахил вперед, руки вперед.
       4. В.п.
      Те ж на правій нозі.
4.     В.п. — сід ноги нарізно поперек лави, руки на поясі.
        1.  Нахил з поворотом тулуба вперед-вліво, руки вперед.
        2.  В.п.
        3-4. Те ж в другу сторону.
5.     В.п. — упор сидячи позаду уздовж на лаві.
        1. Зігнути ноги.
        2-3. Сід кутом.
       4. Ноги вниз, в.п.
6.     В.п. — стійка ноги нарізно лівим боком до лави.
        1.  Нахил з поворотом тулуба і захопити лаву лівою рукою за ближній   край, правою — за дальній.
        2.  Лава вгору.
        3-4. Опустити лаву праворуч.
        5-8. Те ж в другу сторону.
7.     В.п. — упор сидячи позаду поперек лави, ноги праворуч.
        1-2. Перемах лівою ногою.
        3-4. Те ж правою.
        5-8. Те ж в другу сторону.
8.     В.п. — стійка ноги нарізно над лавою, руки на поясі.
        1.  Стрибок на лаву, руки в сторони.
        2.  Стрибком в.п.
    Ходьба на місці (зліва від лави).
                                   
Комплекс ЗРВ в русі (роздільний спосіб)

1.     В.п. — о.с., стоячи в шеренгу.
        1.  Крок правою в сторону, руки вперед.
        2.  Приставити ліву, руки вниз.
2.     В.п. — о.с., стоячи в колону.
        1.  Крок лівою.
        2.  Приставити праву.
        3.  Упор присівши.
        4.  В.п.
3.    В.п. — стійка ноги нарізно, руки в сторони, стоячи в шеренгу.
       1.  Нахил вперед, руки вперед.
       2.  Випрямляючись поворот наліво кругом і в.п.
       3-4. Те ж, але з поворотом в другу сторону.
4.   В.п. — руки назад, стоячи в колону.
      1.  Крок лівою вперед, руки вгору.
      2.  Приставляючи праву, нахил вперед, руки назад.
      3.  Випрямитися, крок лівою вперед, руки вгору.
      4.  Приставляючи праву в.п.
5.    В.п. — руки в сторони, стоячи в шеренгу.
       1.  Крок правою в сторону, нахил вліво, руки за голову.
       2.  Приставляючи ліву в.п.
6.    В.п. — руки вперед-назовні, долонями вниз, стоячи в колону.
       1.  Однойменний мах лівою.
       2.  Крок лівою.
       3-4. Те ж правою.
7.   В.п. — руки на поясі, стоячи в колону.
      1-4. Стрибки на двох.
   5-8. Послідовними стрибками поворот наліво на 360°
   9-16. Те ж з поворотом в другу сторону.
   
Логоритмічні вправи

Логоритміка – це низка вправ, завдань, ігор, що поєднує в собі музику і рухи, музику і слово, музику, слово і рухи. І все це направлення на вирішення корекційних, освітніх, а також оздоровчих задач.
Логоритмічні заняття - це методика, яка спирається на зв'язок слова, музики і руху і включають в себе пальчикові, мовленнєві, музично-рухові і комунікативні ігри. Взаємдія зазначених компонентів може бути різноманітною, з переважанням одного з них.


У системі логоритмічних роботи з дітьми дошкільного віку можна виділити два напрямки: вплив на немовленнєві та на мовленнєві процеси.

Основними завданнями логоритмічних вправ впливу є:

1)     розвиток слухового уваги і фонематичного слуху;
2)   розвиток музичного, звукового, тембрового, динамічного слуху, почуття ритму, співочого діапазону голосу;розвиток загальної і тонкої моторики, кінестетичних відчуттів, міміки, пантоміміки, просторових організацій рухів;
3)   виховання вміння перевтілюватися, виразності і грації рухів, вміння визначати характер музики, погоджувати її з рухами;
4)   виховання переключаемости з одного поля діяльності на інший;
5)    розвиток мовної моторики для формування артикуляційної бази звуків, фізіологічного і фонаціонного дихання;
6)   формування і закріплення навику правильного вживання звуків у різних формах і видах мовлення, у всіх ситуаціях спілкування, виховання зв'язку між звуком і його музичним чином, буквеним позначенням;
7)    формування, розвиток і корекція слухо-зорово-рухової координації;

Логоритмічні вправи для дітей
Вправи на розвиток загальної та 

артикуляційної моторики (входять до 

комплексів ранкової гімнастики)

Вправа «Ведмежата»
(імітація ходи ведмедя, ходьба на зовнішній стороні стопи)
Ведмежата в ліс пішли,
Ведмежата мед знайшли,
Дружно в лапки набирали —
Смачно медом ласували.
(Артикуляційні вправи. Облизування губ, верхніх, нижніх зубів 5—6 разів.)

Вправа «Півник»
(ходьба з високим підніманням ніг)
Йде поважною ходою
Гордий півник співунець.
Носить півник на голівці
Червоненький гребінець.

Чути пісеньку таку: Кукурік—ку-ку-рі-ку!

Вправа «Веселий язичок»
(почергове піднімання ніг)
Чок-чок-чок, чок-чок-чок,
Мій веселий язичок
Все танцює і жартує —
І ніколи не сумує!
Чок-чок-чок, чок-чок-чок,
Мій веселий язичок! (Клацання язиком 5—6 разів.)

Вчимося правильно ходити

Вчитель-логопед:
Ми сьогодні не малята,
А малесенькі звірята,
У лісочку поживаєм,
До пеньочка завітаєм!
Першими прибігли зайчики,
Зайчики-пострибайчики.
Скік-скік-скік!
(Підскоки — 30 с.)
А за зайчиками — лисичка,
Рудохвостая сестричка.
(Ходьба на носках—30с.)
Йде ведмедик клишоногий,
Ледве піднімає ноги.
Туп-туп-туп!
(На зовнішній стороні стопи — 30 с.)
Тихо їжачок повзе,
(Не відриваючи стопи від підлоги.)
Груші, яблука везе,
їжачок, їжачок,
В нього повний рюкзачок!
Гномики казкові йдуть,
(Ходьба напівприсівши.)
Подарунки нам несуть!
Велетні покрокували,
Гномиків всіх перегнали!
Біля озера лелека,
(Стояти.)
Видно нам його здалека!
Ходить по воді лелека.
(Ходьба з високим підніманням ніг.)

Загальна моторика, координація рухів, 

орієнтування в просторі

Гра«Сонечко»
Діти стають навколо обруча, тримаються за нього. Вправа виконується під музичний супровід кілька разів. Дітям необхідно підняти обруч вгору, опустити вниз під вірші, які читає логопед.
Вранці сонечко встає -
Світлом осяває.
Увечері воно заходить -
Нічка наступає.
Якщо діти не можуть самостійно утримувати рівновагу за допомогою обруча, здійснюється педагогічний супровід.

Гра «Помічники»
Діти стоять і тримаються за обруч однією рукою. Вправа виконується під музичний супровід. Дітям необхідно пересуватися по колу під вірші, які читає логопед.
Ми по сонечку йдемо -
Ніжки зміцнюємо,
Щоб іграшки прибирати -
Мамі допомагати.
Якщо діти не можуть самостійно пересуватися, їм допомагає дорослий (тип допомоги залежить від тяжкості порушення). Вправа ускладнюється збільшенням кількості кіл.
Слухове сприйняття
Вправа«Дзвіночки»
Діти сидять на стільчиках, кожному даються дві картки: на одній зображений великий дзвіночок, на іншій - маленький. Вправа виконується під музичний супровід. На гучний звук потрібно підняти картку з великим дзвоником, на тихий - з маленьким.
Перед виконанням вправи логопед проводить бесіду про звуки, що нас оточують в житті. Він звертає увагу дітей на те, що звуки різні за силою, і демонструє це на музичному інструменті.

Моторика рук, міміка обличчя
Гра «Діти вмиваються»
Діти сидять на стільчиках. Вправа виконується без музичного супроводу. Діти повинні імітувати рухи вмивання.
Логопед. Що роблять люди вранці у ванній?
Діти. Вмиваються.
Логопед. Покажіть оченята, щічки, ніс. Тепер давайте покажемо, як всі вміють добре вмиватися. (Показує відповідні рухи).
Водичка, водичка, вмий моє личко,
Щоб оченята блищали,
Щоб щічки горіли
Щоб сміявся роток,
Щоб кусався зубок.
Увага звертається на те, як активно діти рухаються. Попередня розмова сприяє розширенню словника, зміцненню знань про гігієну, повторення назв частин обличчя.
Діти сидять на стільчиках. Вправа виконується без музичного супроводу. Діти на певний сигнал повинні виконувати мімічні рухи і промовляти вигуки.
Логопед. Виглянуло сонечко, стало тепло.
Діти (посміхаються). Ах! Ах! Ах!
Логопед. З'явилася хмара, скоро буде дощ.
Діти (хмуряться). Ух! Ух! Ух!
Логопед. Коли ми хворіємо, нам роблять уколи, це боляче.
Діти (морщаться). Ой! Ой! Ой!
Для більш емоційного виконання вправи використовується спеціальне обладнання у вигляді картинок або предметів. Звертається увага на те, щоб діти одночасно виконували мімічні рухи і проговорювали вигуки.

М'язова система, координація рухів, слухова увага
Вправа з м'ячем
Діти сидять на стільчиках або на килимі. Вправа виконується під музику, сигналом до початку виконання руху є акорд. Діти повинні передати м'яч сусідові і назвати його ім'я. Якщо вони знаходяться на низькому рівні розвитку мовлення, то вимовляють на або ось.
М'ячик я в руках несу.
Ой, боюся не втримаю.
Мій сусід мені допомагав
І іншому передавав.
Якщо діти погано утримують м'яч, можна перекочувати його. Логопед звертає увагу, щоб кожна дитина як може проговорюває ім'я або слова.


Вправа з кубиками
Діти сидять на стільчиках, кожному видаються кубики. Вправа виконується кілька разів під музичний супровід, зміна його уривків і акорд служать сигналом до початку різних рухів. Діти повинні підняти кубики вперед, вгору і покачати руками з боку у бік над головою.
Аналогічно можна виконувати вправу з іншими предметами - стрічками, гілочками і т.д.

Рухи з мовним супроводом
Вправа з хусточкою
Діти сидять на стільчиках. Вправа виконується під музичний супровід. Діти повинні передати хусточку сусідові і при цьому проспівати Тобі дарую.
Звертається увага на те, щоб кожна дитина проспівала фразу в силу своїх можливостей. В якості предмета можна використовувати квітку, букетик і ін.

Дихання
Гра «Задуй свічку»
Діти сидять на стільчиках. Вправа виконується без музичного супроводу. Діти повинні розташувати перед собою розкриті долоньки, подути на кожен пальчик і зібрати долоньки в кулачки.
Логопед стежить за тим, щоб діти загинали пальчик тільки після того, як подули на нього.

Гра«Вітерець»
Діти сидять на стільчиках, кожному видаються султанчік або вертушки. Вправа виконується кілька разів, без музичного супроводу. Діти повинні подути на предмети під вірші, які читає логопед. Потрібно намагатися дути сильно, щоб фігурки рухались.
Вітре, гордий володар!
Ти ганяєш зграї хмар,
Ти хвилюєш синє море,
Всюди вієш на просторі...
О.С. Пушкін

Голос 
Діти сидять на стільчиках.
Логопед розповідає їм, що можна говорити голосно, тихо. Потім пропонує стати дійовими особами в запропонованих ситуаціях. Діти повинні вимовляти звуки голосно або тихо. В якості наочності можна використовувати предмети, картинки.
Логопед. Ми заколисуємо ляльку.

Діти. А-а-а ...
Логопед. Ми загубилися в лісі.
Діти. Ау-ау-ау!
Логопед. Гуде пароплав.
Діти. У-у-у!
Логопед. Мишка пищить.
Діти. Пі-пі-пі ...

Вправа «Драбинка»
Діти сидять на стільчиках. Вправа виконується з одночасним диригуванням: на кожну строчку діти піднімають кисть руки і опускають. Пісеньку співає логопед, а діти співають виділені голосні з поступовим підвищенням і пониженням голосу.
5. Як антена погуді (і) м
4. Дотяглися ми до да(а)ху.
3. Піднімаємося все ви (и) ще,
2. Дружно пісеньку споє (є) мо.
1. Ми по драбинці йде (е) мо, І назад побіжи (и) мо!

Активізація мовлення 
Діти сидять на стільчиках.
Логопед починає вірш, діти повинні закінчити його.
Водять бджоли хоровод -
Тум, тум.
У барабан вдарив кіт -
Бум, бум.
Стали мишки танцювати -
Та, та, та.
Так, що почала тремтіти
Вся земля.

Шведська пісенька
Пилисос, пилосос
Ти куди сунеш свій ніс?
Жу-жу-жу-жу-жу-жу -
Я порядок навожу.
А. Масленнікова


Активізація мовлення з одночасними рухами

Діти сидять на стільчиках.
Вправа виконується без музичного супроводу. Логопед пропонує дітям доказати віршик і одночасно виконати руху.
Логопед. Дощик, дощик ...
Діти. Кап, кап. (Руки згинають, кисті на рівні грудей, пальці, крім вказівних, стискають в кулачки. Поперемінно опускають вказівні пальці вниз).
Логопед. І по грядках ...
Діти. Тяп, тяп. (Напівзігнуті кисті рук поперемінно опускають вниз).
Логопед. По доріжці ...
Діти. Топ, топ. (Долоньками постукують по колінах).
Логопед. А по калюжах ...
Діти. Шльоп, шльоп. (Ляскають в долоньки.)

Ритм і темп
Гра на музичних інструментах
Діти сидять на стільчиках. Логопед видає кожному музичний інструмент (бубон, барабан, ложки, металофон тощо). Розповідає про те, що для кожного інструменту необхідні своєрідні рухи - грати на інструментах можна однією або двома руками. Наприклад, для маракас, брязкалець потрібно одна рука, для ложок - дві. При грі на барабані, бубні одна рука притримує їх, інша виконує руху. При розподілі інструментів необхідно враховувати рухові можливості дітей. Діти повинні грати на інструментах згідно заданого ритму.
Вправа виконується в кілька етапів. 
Діти розучують ритм спільно з логопедом. 
Прослуховується музичний супровід. 
Діти грають на музичних інструментах під музичний супровід.

ВИКОРИСТОВУЄМО ВИДИ НЕТРАДИЦІЙНОГО
МАСАЖУ  РУК  ДИТИНИ
Комплекси нетрадиційного масажу рук вашої дитини, що суттєво підсилить спільну  роботу педагогів з малюками
Масаж кистей рук допомагає дитині бути бадьорим увесь день, сприяє відновленню сили і зняттю втоми, запобігає багатьом хворобам і допомагає впоратися з уже набутими. Особливо потрібен масаж дітям, у яких є: проблеми з мовою, затримка психічного розвитку, дитячий церебральний параліч. Відбувається активізація незрілих клітин головного мозку, нормалізується тонус м’язів голосового, дихального та артикуляційного апаратів. Адже пальці, головний мозок та артикуляційний апарат тісно між собою пов’язані.
Горіховий массаж 
 (Для цікавості можна розмалювати горішок: очі, ротик, носик, чубчик)
Є дуже єфективним: чудово усуває стрес, позитивно впливає на точки, що сприяють розвитку мовної активності та дрібної моторики.
Також можна:
-перекладати горіхи;
-перекочувати між двома долонями;
-перекочувати між пальчиками однієї руки.

Шишковий масаж (анологічні вправи)

Пальчиковий басейн
-шукати іграшки;
-перебирати насіння, зернята.

Масаж прищіпками
Схема проведення:
-1-3 день – нажимати великим пальцем;
-4-6 день – великим та вказівним пальцем;
-7-9 день – великим, вказівним, середнім пальцем.
Потім навантаження знижується до мінімального за цією схемою.

Масаж щіткою «Їжачок»
Використання щітки можливе в двох положеннях:
-зубцями до долоньки;
-гладенькою поверхнею щітки до долоньки.
Комплекс вправ:
-Погладжування  від кисті до ліктя.
-Поплескування по долоні.
-Погладжування та поплескування в різному ритмі та темпі.

Можна поєднувати вправи зі щіткою:
-Із звуконаслідуванням голосі птахів та тварин;
-Зі зміною гучності голосу та рухових зусиль (від легкого торкання до інтенсивних рухів);
-Із вправами на використання складових рядів (па-па-па, па-та-ка);
-Із вправами на використання слів (шина-машина, коза-коса). 
Масаж «Суджок»
-Масаж долоні валиком;
-Масаж кожного пальця кільцем. 

Масаж за допомогою аплікатора Кузнецова 
-Прикладати долоньки і тримати до однієї хвилини;
-«Ходити» пальчиками по поверхні аплікатора.

Масаж за допомогою торбинки з горохом
-торкатися долоньками;
-перебирати пальцями  горох через тканину;
-«танцювати» пальчиками по торбинці;
-перекидати  торбинку з долоні на долоньку.Масаж долоньок з малим м'ячем


Спеціалізований масаж рук дитини


Комплекси фізкультхвилинок,ранкових зарядок та фізкультурних вправСловникова фізкультхвилинкаРанкова зарядка на пробудження


Фізхвилинка"Літачок"на прискорення рухів
Гімнастика"Голка"
Гімнастика"Гусак"
Гімнастика з подушками


Гімнастика з м'ячем(для 4-х місячних дітей)


Віршована ранкова зарядка 


Рухома фізхвилинка

Немає коментарів: