Інтерактивні методи навчання

Що означає «інтерактивне навчання»?
Слово «інтерактивне» складається з двох слів «інтер» та «активне».
Перша частина слова – «інтер» - це приросток (префікс). Він походить з латинського «inter-».
В латині «inter-» означає: «взаємно», «обопільно», «вкупі», «спільно», «між».
Друга частина слова – «активне», також походить з латини – від слова «activus». Воно означає: «рухливе», «діяльне», «жваве», «енергійне».
Так що, «інтерактивне навчання» – це технології навчання, які дають можливість та сприяють навчанню дошкільників:
§  спільно, взаємно, обопільно та вкупі;
§  жваво, енергійно й рухливо займатися під час навчального процесу.
Як відбувається інтерактивне навчання?
Інтерактивне навчання може відбуватися:
§  у парах (2 дитини);
§  у мікрогрупах (3 – 4 дитини);
§  у малих групах (5 – 6 дітей) разом з вихователем.

Інтерактивне навчання:
§  рухливе;
§  жваве;
§  енергійне.

Під час інтерактивного навчання діти:
§  активно спілкуються;
§  сперечаються;
§  не погоджуються з співрозмовником;
§  перечать один одному.

Чим відрізняються “активні методи навчання” від “інтерактивного навчання”?

“Активні методи начання” – це навчання, яке дає можливість дітям у дошкільних закладах в парах, мікрогрупах, або малих групах маніпулювати предметним матеріалом шляхом спостережень, дослідів та випробувань різних можливостей для розв’язання поставленої задачі чи проблеми.
“Інтерактивні методи навчання” – це навчання, яке дає можливість дітям у дошкільних закладах в парах, мікрогрупах, або малих групах опрацьовувати навчальний матеріал розмовляючи, дискутуючи та обговорюючи різні точки зору.Чому інтерактивні методи навчання успішні з дітьми дошкільного віку?

Мала дитина, яка навчається у молодшій або середній групах дошкільного закладу, задає дуже багато запитань. Для цього вона потребує слухача, хоча не завжди рахується з його потребами. Вихователям пропонується заохочувати та стимулювати цей потік запитань, бо саме він допомагає дитині природньо розвивати та поглиблювати свої знання.
Найкращий спосіб розвивати в дитини дошкільного віку нові знання – це через діяльність у різних куточках або центрах. У них діти займаються парами, мікрогрупами або малими групами разом з вихователем. Важливо, щоб діяльність була рухливою, жвавою та енергійною.

Інтерактивні методи роботи з 
дошкільниками

Назва методу
Зміст методу
Мікрофон
Діти  разом  з  вихователем  утворюють  коло  та, передаючи одне одному  імітований або іграшковий мікрофон, висловлюють  свої думки на  задану  тему — запропоновані до розгляду питання чи проблеми.
Висловлювання не обговорюються
Дебати
Діти  разом  з  вихователем  утворюють  коло  та, передаючи один одному імітований або іграшковий мікрофон, висловлюють  свої думки на  задану  тему —  запропоновані до обговорення питання чи проблеми. Висловлювання обговорюються: діти ставлять одне одному запитання, відповідають на них, шукаючи спосіб розв'язання проблеми
Удвох
Діти утворюють  робочі пари та виконують запропоноване завдання
Ланцюжок
Діти утворюють робочі пари, обговорюють завдання та вносять свої пропозиції в імітований ланцюжок — скажімо, у таблицю, де представлений хід  казки  у  малюнках  або  умовних  позначках,  або самі утворюють «ланцюжок дій», «потяг» тощо
Снігова куля
Діти  об'єднуються  у малі  групи  і  обговорюють проблемне питання, ситуацію або виконують спільне завдання, домовившись про чітку послідовність дій кожного члена групи
Синтез думок
Діти об'єднуються у малі групи,  виконують певне завдання, наприклад малюнок на аркуші паперу,  та передають його  в  іншу  групу,  учасники якої доопрацьовують виконане завдання.
Коло ідей 
Кожний учасник або кожна група виконує однакове завдання  —  обдумує  певне  питання,  а потім вносить свої пропозиції, ідеї тощо
Загальний проект 
Діти об'єднуються у кілька груп. Групи отримують різні завдання, кожне з яких спрямоване на розв'язання певного аспекту однієї проблеми.
А  потім  кожна  група  представляє  свій  варіант розв'язання цієї проблеми
Асоціативна квітка 
Діти об'єднуються у кілька груп. На дошці закріплюють «середину» квітки з зображенням певного поняття. Кожна група добирає слова-асоціації, картинки-асоціації до цього поняття

Характерними особливостями цих методів є:
-         оптимальна активізація дітей;
-         спільна діяльність вихователя та дітей у режимі рівноправного спілкування;
-         створення умов для переживання успіху кожним учасником педагогічної взаємодії;
-         обов'язкова  рефлексія процесу навчання  і  виховання - осмислення   доцільності обраних завдань, форм роботи, способів  діяльності, причин невдач або досягнення цілей тощо.
Вихователі дошкільного закладу для розвитку мовленнєвої взаємодії широко застосовують мовленнєві вправи з використанням різних інтерактивних методів. Такі вправи проводять не лише на заняттях, а й під час різних режимних процесів. Ігрова форма спонукає дітей до активності та мовленнєвої творчості, дає змогу створити умови, за яких старші дошкільники швидко набу-вають необхідного майбутнім школярам досвіду комунікативної діяльності.
Суть інтерактивного навчання полягає у тому, що навчальний процес відбувається  за умови постійної  активної, позитивної взаємодії всіх учасників. Використовуючи  інтерактивні методи навчання, ми намагаємося створити  такі умови, щоб дитина малазмогу обговорювати проблеми з іншими, ставити запитання, активно діяти, шукати, досліджувати.
Метод розв'язання проблем або «дерево рішень» містить  декілька  етапів. Спочатку ми обираємо проблему, яка не має однозначного розв'язання (ситуації з життя, епізоди казок), скажімо: «Що потрібно  дереву  для  щастя?».  Потім розглядаємо схему—  «дерево  рішень»,  у  якій  стовбур  «дерева» —  квадрат — позначає цю проблему, «гілки»  —  прямі лінії  —  шляхи  її  розв'язання,  а «листочки»  —  кружечки  —  її рішення. Пропонуємо дітям, розбившись на підгрупи і спілкуючись між собою, знайти рішення обраної проблеми. Діти, досягнувши взаємної домовленості шляхом обговорення, знаходять своє рішення і малюють його на аркуші паперу: гніздо, метелика, пташку, дощик тощо. Після цього кожна підгрупа розміщує свій малюнок на «дереві рішень» і презентує його.
Ми вчимо дітей вислуховувати кожного, хто хоче висловитись. Оцінюємо діяльність  дітей лише позитивно. При оцінюванні ми не вживаємо  слово «правильно», а кажемо: «цікаво», «незвичайно», «добре», «чудово»,  «оригінально», що стимулює дітей до подальших висловлювань.
Метод «мікрофон» — це різновид групового обговорення певної проблеми, що дає можливість кожній дитині висловитися у порядку черги, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку з приводу того, як, скажімо, привітати маму зі святом 8 Березня.
Часто ми використовуємо метод «мікрофон» у дидактичних іграх «Закінчи слово/речення», «Ланцюжок», «Коло компліментів» тощо. Учимо дітей дотримуватися певних правил:
-         говорити лише тоді, коли отримуєш уявний мікрофон; 
-         говорити швидко і стисло; 
-         не оцінювати висловлювання товаришів.
Застосовуючи цей метод у роботі з дітьми середнього дошкільного віку, на початку навчального року ми використовуємо іграшковий  мікрофон,  а  вже  з кінця року та з дітьми старшого дошкільного віку можна використовувати й уявний мікрофон.
Для того щоб розкрити потенційні можливості кожної дитини, ми використовуємо метод багатоканальної діяльності. Багатоканальне сприймання світу за допомогою всіх органів чуття, отримання глибоких вражень на емоційно-чуттєвій основі сприяє міцному засвоєнню знань дітьми. Тому, організовуючи будь-яку діяльність, ми намагаємося викликати у дітей інтерес до неї, подив і обов'язково задіяти різні аналізатори. Зокрема ми використовуємо методику сприймання зображеного на картині різними органами чуття. Методику побудовано на принципах теорії розв'язання винахідницьких  завдань  (ТРВЗ).
Розглядання картини ми проводимо у такій послідовності:
-         виокремлення об'єктів, зображених на картині; 
-         уявлення об'єктів через уявне сприймання їх різними аналізаторами.
Вихователь пропонує дітям:
Діти, уявіть себе справжніми дослідниками, яким подобається все вивчати, розглядати, слухати. Ваша рука легко може перетворитися  на  зорову  (або слухову) трубу. Її треба лише скласти так, щоб утворилася труба. Давайте спробуємо побачити крізь цю трубу та назвати тільки один предмет із зображених на картині.
Після того, як діти розглянули всі об'єкти, зображені на картині, ми пропонуємо низку творчих завдань, як-от:
-         «прослухати» звуки картини через спеціальні уявні навушники;
-         вести віртуальні діалоги від імені зображених персонажів;
-         уявно «торкнутися» до картини, визначаючи тепло чи холодно,  яка поверхня різних об'єктів (гладенька, шорстка тощо);
-         «відчути аромати» картини; 
-         «вийти за межі зображеного» тощо.
Виконання цих творчих завдань забезпечує високий рівень  інтелектуальної, емоційної, мовленнєвої активності, дає змогу вихователю  протягом  усього заняття підтримувати у дітей гарний настрій та інтерес до процесу сприймання.
У результаті використанням елементів ТРВЗ, які є основою розвивального навчання, у дошкільників зникає відчуття скутості, невпевненості, розвивається логічне мислення, пізнавальна активність, мовленнєва та загальна ініціатива.
Мовленнєві вправи з

використанням різних


інтерактивних методів


Вправа «Павутина» з використанням 

інтерактивного методу «Мікрофон»

 Мета:  учити дітей добирати мовленнєві засоби під час розповіді про себе,спілкуватися одне з одним;  розвивати зв'язне мовлення, уважність, пам'ять.

Обладнання:  клубок ниток.

Хід вправи:Діти сідають у кружок. Вихователь тримає у руці клубок ниток та пропонує кожному учаснику коротко розповісти про себе. Розпочинає вихователь. Після розповіді, тримаючи кінець нитки у руці, він передає клубок дитині, яка сидить навпроти. Після розповіді ця дитина передає клубок іншій, міцно тримаючи нитку. Так клубок передається з рук у руки, поки всі діти не візьмуть участь у вправі і не стануть частиною однієї павутини.
Можна ускладнити вправу, пропонуючи дітям розплутати павутину, а для цього кожен учасник повинен повернути клубок попередній дитині, називаючи її ім'я. 

Аналіз вправи: Як ти себе почуваєш? А на початку гри ти хвилювався ? Чи важко тобі було запам'ятовувати інші розповіді? Чиї розповіді тобі сподобались?


Вправа «Доброго ранку!» з використанням 

інтерактивного методу «Дебати»

Мета:  учити дітей добирати мовленнєві засоби під час привітання одне з· одним, прислухатися одне до одного.

Хід вправи : Діти сідають кружка. Вихователь пропонує кожній дитині сказати усім іншим «Доброго ранку!» та повідомити, який у неї настрій та чому. Якщо у дитини поганий настрій або є проблема, інші пропонують способи, як підняти настрій або розв'язати проблему.

Аналіз вправи: Чи подобається вам ділитися зі своїми друзями своїми почуттями, чому? Як ви гадаєте як ліпше вийти з важкої ситуації — поодинці чи разом? Кому ми з вами сьогодні допомогли?
Вправа «Ляльковий театр» з використанням 

інтерактивного методу «Удвох»

Мета:  учити працювати у парі;розвивати рефлексивні вміння.

 Хід вправи: Діти утворюють пари. У кожній парі діти домовляються, хто з них буде Лялькою, а хто — Лялькарем. У цій вправі Лялькар керує діями Ляльки, щоб виконати запропоноване вихователем завдання.

Наприклад: виконати танцю- вальний рух, погодувати Ляльку, зробити зарядку тощо. Потім Лялька та Лялькар міняються ролями.
Для ускладнення завдання можна запропонувати створити крамницю іграшок, у якій «продаватимуться» кілька Ляльок. Лялькареві, щоб купити Ляльок, треба керувати діями одразу всіх.

Аналіз вправи:  Чи сподобалося тобі бути Лялькою?·  Ти одразу розумів, що має робити Лялька?·  Лялькар добре з тобою поводився?·  Що сподобалося тобі більше: бути Лялькою чи Лялькарем?·  Чи слухалася тебе Лялька? Вправа «Нічний потяг» з використанням 

інтерактивного методу «Ланцюжок»

Мета:  учити дітей довіряти одне одному, відчувати командний дух; розвивати навички мовленнєвої взаємодії.

 Хід вправи: Діти домовляються між собою. Одна дитина бере на себе роль Локомотива, інші стають Вагонами і утворюють «потяг», який рухається по кімнаті, огинаючи перешкоди. Локомотив рухається з відкритими очима, Вагони заплющують очі. Вагони мають встановити контакт одне з одним та повністю довіряти Локомотиву. Для ускладнення вправи можна збільшити кількість Вагонів або пустити два «потяги».

Аналіз вправи:  Як ти почував себе у ролі Локомотива?·  Чи легко тобі було «їхати» за Локомотивом?·  Ким тобі більше подобається бути Локомотивом чи Вагоном?·  Яким повинен бути Локомотив?


Вправа «Хмарочоси» з використанням 

інтерактивного методу «Снігова куля»

Мета:  учити дітей домовлятись одне з одним.

Обладнання: будівельний матеріал.

Хід вправи: Діти об'єднуються у кілька команд. Кожна команда повинна побудувати свій хмарочос, домовившись між собою про черговість дій кожного члена команди щодо викладання будівельного матеріалу. Завдання можна ускладнити, використавши будівельний матеріал різного розміру. Важливо, щоб хмарочос не зруйнувався. Якщо діти зіб'ються з черги, або впаде хоча б один кубик чи цеглинка, роботу слід розпочати спочатку.

 Аналіз вправи:  Чи сподобалася тобі ця гра?·  Чи образився ти на когось під час гри?·  Чому ваш хмарочос зруйнувався?Вправа «Вузлики» з використанням методу 

«Дебати»

Мета:  учити дітей домовлятись і знаходити спільне рішення.

Хід вправи:Група дітей утворює коло. Кожній дитині треба з'єднати свої руки з руками дітей, які стоять не поруч з нею. Складність полягає у тому, що необхідно розплутати вузлик, не розриваючи рук, а домовляючись між собою про необхідні рухи.

Аналіз вправи:  Важко було розплутати вузлик?·  Як ви гадаєте, легше поодинці розплутати вузлик, чи разом.·  Чи варто прислуховуватися до думки інших, чому?Вправа «Несподівані картинки» з 

використанням інтерактивного методу «Синтез

 ідей»

 Мета:  учити дітей колективної роботи, під час якої учасники вправи можуть· побачити, який внесок робить кожен член групи у загальний малюнок. 

Обладнання:  папір і кольорові олівці для кожної дитини.

Хід вправи: Діти групами сідають кружка. У кожної дитини є папір та кольорові олівці. За сигналом діти починають малювати за заданою темою. Потім за сигналом діти обмінюються малюнками з сусідом ліворуч, а наступного разу — з сусідом праворуч, кожного разу домальовуючи чужий малюнок. Обмін малюнками триває доки кожен не поверне свій малюнок.  

Аналіз вправи:  Чи подобається тобі малюнок, який ти почав малювати?·  Чи сподобалося тобі домальовувати чужі малюнки?·  Який малюнок тобі сподобався найбільше?


 Вправа «Чарівна квітка» з використанням 

інтерактивного методу «Асоціативна квітка»

 Мета:  учити дітей створювати логічну схему на основі асоціацій;розвивати логічне мислення, пам'ять, уяву.
Обладнання:  картки у формі кружечків і пелюсток з зображеннями різних понять.

Хід вправи: Діти об'єднуються у команди. Кожна команда створює «чарівну квітку» за допомогою карток з зображеннями різних понять, що асоціюються з тим поняттям, зображення якого знаходиться в центрі «чарівної квітки». Кожна команда презентує свою «чарівну квітку». У центрі «чарівної квітки» можуть бути зображення будь-яких понять: «іграшки», «квіти», «домашні тварини», «фрукти», «цифри» тощо. Перемагає команда, яка створить найбільшу «чарівну квітку».

Аналіз вправи:  Чи сподобалося тобі створювати «чарівну квітку» ?·  Чи складно було?·  Чи допомагала тобі команда?·  На яку тему ви хотіли б створити чарівну квітку наступного разу?


Вправа «Що змінилось?» з використанням

 інтерактивного методу «Удвох»

 Мета:  учити дітей працювати у парах; розвивати спостережливість, увагу.

 Хід вправи: Діти утворюють пари, роздивляються одне одного, потім повертаються спиною одне до одного. Кожен учасник змінює свій зовнішній вигляд — знімає бант, розстібає кілька ґудзиків, одягає кофточку тощо. Діти мають визначити, що змінилося у зовнішньому вигляді напарника.

Аналіз вправи: Чи складно було змінити свій зовнішній вигляд?·  Як ти гадаєш, що складніше — змінити свій зовнішній вигляд чи· відгадати, що змінилось у зовнішньому вигляді товариша?  Чи сподобалася тобі гра?
Педагогічний вебінар «Методи інтерактивного навчання»

Немає коментарів: