Методика зображувальної діяльностіВиди зображувальної діяльності в дошкільному закладі

Основним завданням виховання та навчання в процесі образотворчої діяльності є одержання дітьми вмінь передавати уяву про предмети, явища за допомогою виразних образів.
Залучаючи дітей до художньої творчості, вихователь повинен виховувати в них естетичне відношення до зображувального мистецтва., до оточуючого життя, допомагати накопиченню естетичних вражень, формувати індивідуальні інтереси, здібності, нахили.
Для вирішення цих завдань в дитячому садку ми знайомимо дітей з різними видами образотворчої діяльності такими як малювання, ліплення, аплікація та конструювання.
Кожен з цих видів має свої можливості у відображенні вражень дитини про оточуючий світ.

Малювання – це графічно-живописний засіб зображення предметів і явищ, основою якого є колорит, форма, композиція.

Спостерігаючи предмет, діти повинні вміти передавати в малюнку його характерні властивості, створювати художній образ, відображати сюжет; засвоювати деякі елементи візерунка (в декоративному малюванні), поступово набуваючи первинні навички техніки малювання.

Ліплення – це пластичне, об’ємне зображення предметів.

Способом пластичного зображення діти повинні вміти передавати форму предметів, фігур, тварин, птахів, людини; використовувати матеріал (глина, пластилін та інші), який дозволяє змінювати зовнішній вигляд персонажів, їх рухи, пози, досягаючи необхідної виразності.

Аплікація – це декоративно – силуетний спосіб зображувальної діяльності.

Діти повинні вміти вирізувати з паперу різні силуети, візерунки, орнаменти, наклеювати їх на кольорове тло, створюючи повну гармонію. При цьому у дитини розвивається координація рухів рук, самоконтроль, а в роботі з папером, ножицями, клеєм набуваються технічні навички.

Конструювання – це продуктивна діяльність, в процесі якої створюються різноманітні іграшки з різних матеріалів або споруди з будівельних матеріалів та конструкторів.

Конструювання має загальне із образотворчою діяльністю, бо створюючи будь – яку конструкцію, слід обмірковувати задум, виконати ескіз у вигляді малюнка на папері, вирішувати оформлення предмета не лише у відношенні форми, додаткових деталей, але й кольору. Конструювання з різних матеріалів більш ніж малювання, ліплення та аплікація пов’язано з грою. Гра дуже часто супроводжує процес конструювання, а зроблені вироби діти завжди використовують в іграх.
Всі розглянуті види образотворчої діяльності тісно пов’язані між собою.Цей зв’язок відбувається перш за все крізь зміст робіт. Деякі теми є спільними для всіх видів – зображення будинків, транспорту, тварин тощо. Зв’язок між різними видами образотворчої діяльності здійснюється шляхом послідовного оволодіння формоутворюючими рухами в роботі з різними матеріалами. Так, ознайомлення з округлою формою краще розпочати з ліплення, де вона дається об’ємною. В аплікації дитина знайомиться з площинною формою кола. В малюванні створюється лінійний контур.
Таким чином під час планування роботи вихователь повинен ретельно продумати, використання якого матеріалу дозволить дітям швидко і легко оволодіти навичками зображення. Знання, які одержують дошкільники на заняттях одним видом зображувальної діяльності, можуть з успіхом використовуватись на заняттях з іншим видом роботи і з іншим матеріалом.


Навчання малюванню дітей дошкільного віку
з досвіду роботи вихователя

Малювання є одним з найважливіших засобів пізнання світу і розвиток знань естетичного сприйняття, тому що воно пов'язане з самостійною, практичної та творчою діяльністю дитини.
Навчання малювання в дошкільному віці передбачає вирішення двох взаємопов'язаних завдань:
  •  По-перше, необхідно пробудити у дітей емоційну чуйність до навколишнього світу, рідної природи, подій нашого життя; 
  •   По-друге, сформувати у них образотворчі навички та вміння. 
У процесі малювання у дитини вдосконалюється спостережливість, естетичне сприйняття, художній смак, творчі здібності. Потрібно відзначити, що майже всі діти малюють, згодом же малюванням займаються далеко не всі. А це означає, що в дошкільному віці малювання повинно бути не самоціллю, а засобом пізнання навколишнього світу.
Проблема малювання старшими дошкільниками засобами нетрадиційних художніх технік визначається інтересом до вивчення особливостей дитячого образотворчого творчості і залежністю його розвитку від володіння зображення.
Проте до останніх років навчання дітей малюванню розглядалося тільки як засвоєння дітьми реалістичного малювання засобами ручних технік, різноманітність яких виявлялося тільки у різноманітності властивостей навчання, різноманіття графічних, в тому числі і друкованих технік, не вивчалося, не досліджувався на предмет їх використання в дитячому малюванні як засобів підвищення виразності зображуваних дітьми образів і предметів, що послужило приводом для того, щоб ці техніки назвати «нетрадиційними» для дошкільної освіти і вибрати їх як об'єкт педагогічного дослідження з малювання портрета в старшому дошкільному віці.
Звичайно, не всі діти стануть художниками, скульпторами, але час коли вони можуть вільно творити, коли формується естетичне світосприйняття дуже обмежено. Тільки в дитинстві образотворча діяльність є провідною лінією розвитку особистості. Через неї сприймає і відображає навколишній світ і своє ставлення до нього.
Вивчивши, програми з навчання дітей образотворчої діяльності в дитячому саду я помічаю основні напрямки у своїй роботі.
Відпрацювання технічних навичок.
-Виховання емоційної чуйності при сприйнятті навколишнього світу і вміння передавати свої враження в образотворчих роботах, використовуючи різні засоби виразності.
-Навчання вмінню зображати предмети і явища, передаючи їх образи виразно шляхом створення виразних форм і підбору кольору.
Вже не для кого не секрет, що сучасне життя накладає відбиток на процес навчання, вносить до нього свої корективи. Нам, вихователям доводиться рахуватися з тим, що все більший відсоток дітей страждають нестійкою психікою і дефіцитом уваги.
Заняття проводжу відразу з усією групою дітей. На початку - «Сюрпризний момент», потім - пояснення, уточнення порядку роботи та самостійна діяльність дітей, оцінка результатів. Але мені доводиться більше забезпечувати індивідуальний підхід до кожної дитини. І ще одна проблема: діти не запам'ятовують відразу весь матеріал, доводиться неодноразово повторюватися протягом заняття. Виходячи зі свого досвіду, я для дітей старшого дошкільного віку використовую спосіб поетапного пояснення. На початку - цілісне сприйняття предмета чи явища, які враження воно спонукає, які образи викликає. Потім уточнення порядку роботи.
А потім пояснення і відразу ж вправу дітей у зображенні окремих частин роботи. Останню половину заняття я залишу для самостійного доопрацювання малюнка дітьми. Ще один ефективний прийом - це коли діти в кінці заняття складають розповідь по своїй роботі.
Цей прийом дозволяє мені вирішити відразу кілька проблем. По - перше: націлює дітей на створення сюжетної роботи. По - друге: організовує поведінку дітей: ті, хто закінчив малювати, обмірковують розповідь і представляють свою роботу, а хто працює повільніше - отримує можливість ще попрацювати. І по-третє: проходить самоаналіз виконаної роботи, діти, порівнюючи роботи бачать успіхи й недоліки своєї роботи і коригують її.
Одне з провідних напрямків у моїй роботі - це навчання технічних навичок. Так, наприклад, рівне зафарбовування даної форми викликає труднощі у старших дошкільнят.
Щоб навчити дітей акуратно заштриховують весь контур предмета в малюнку я проводжу ряд вправ, на яких знайомлю з різними видами штрихувань: штрихи відривні, невідривні, прямі і дуги.
Вправи проводжу як частина заняття, на якому в подальшим діти використовують отриманий навик у своїй самостійній роботі. Наприклад, розфарбуй пташку так, щоб було зрозуміло, що голівка пухнаста (відривний штрих по колу), на крилах і хвості - довге пір'я (довгі відривні дуги), а на грудях - короткі (короткі дуги). Такі вправи допомагають дітям більш просто і швидко створити враження завершеною, об'ємної і виразної роботи. Діти вчаться розташовувати штрихи в залежності від форми і фактури предмету.
При зафарбовуванні фарбами великих поверхонь я використовую такий прийом. Кажу розтягуючи: «Ра - а - аз», і в цей час широким і довгим мазком пензля проводжу лінію вздовж контуру предмета від одного краю до іншого, «два - а - а» - поряд проводжу інший довгий мазок. Це організовує дітей, вчить впевненості, сміливо вести кисть від краю до краю безвідривно, домагатися «рівного» зображення.
Розводити і змішувати фарби, підбирати характерний колір
-Ці завдання вирішуються на кожному занятті з малювання. Але особливо ефективні в цьому напрямку заняття по складанню пейзажних композиції: «Веселка», «Золота осінь», «Весняний букет», «Дощ ». Перші три теми вчать змішувати фарби на мокрій папері, послідовно накладаючи один колір за одним, і завдяки волозі, різні кольори взаємопроникають один в одного.
Для того, щоб добитися більшої виразності дитячих малюнків проводжу бесіди про те, як за допомогою кольору, розміру, характеру штрихування і ін. Можна передати своє ставлення до зображуваного об'єкта. Проводжу ігрові вправи, на яких зображуємо один і той самий об'єкт, але різними квітами різного розміру, різною технікою. Я використовую і інші вправи, коли діти перед малюванням або ліпленням перевтілюються в зображуваний образ - свого роду психогімнастика: «Боягузливий заєць», «Могутній дуб і тонка, гнучка під вітром, берізка», «Страшна колючка» і т . п.
Ще один прийом: інша дитина намагається відгадати характер героя, зображеного його товаришем, цей прийом вчить дітей оцінювати, на скільки його засоби виразності зрозумілі для оточуючих.
Я хочу звернути увагу на те, що тільки в дитинстві душа дитини відкрита для сприйняття дива, і тому ми дорослі повинні найбільш ефективно побудувати освітню і виховну роботу, так щоб відкрити світ особистості творчого світосприйняття, вміння бачити і творити прекрасне.

ПЕРШІ
МАЛЮНКИ
Малюємо з малюком від 6 місяців

Якщо творчі здібності залишаються незатребуваними, то з роками накопичується емоційна пригніченість. Малювання допомагає вивільнити накопичену творчу енергію, висловити своє «Я». Останнім часом все частіше починають навчати малювання дітей у віці до року. Найменшим художникам - шість місяців. «Навіщо так рано?» - Дивуються багато. Малювання допомагає встановити творчий та емоційний контакт матері і дитини, розвинути увагу, пам'ять і мислення художніми методами. Крім того, в процесі творчої роботи відбувається розвиток сенсорики, дрібної моторики, сприйняття кольору.

Маленькі художники вчаться вибирати і змішувати кольори палітри, причому роблять вони це самостійно. Спочатку малюки малюють просто пальчиками, трохи пізніше - долоньками, а вже після року - пензликами. Результат залежить і від настрою художника, і від «художнього стажу», а також від настрою оточуючих.
Малювання в будь-якому віці - це велике задоволення. На жаль, більшість з нас майже ніколи не малює або робить це вкрай рідко. Цим ми себе дуже обідняємо. Може бути, нам теж потрібно було почати малювати раніше ...
Вчителі малювання розповідають, що в 4-5 років деякі діти бояться білого аркуша. Вчителю доводиться зображати якусь «закарлюку» на аркуші, щоб дитина зважився почати свій малюнок. А ось з дітьми, які почали малювати близько року, боязні білого аркуша ніколи не буває.


Малюємо подушечками пальчиків

Про смачні і несмачні фарби
Перше, що спробує зробити ваш художник-початківець шести місяців, - відправити фарбу собі в рот. Це цілком природно для дитини в такому віці. Найбільш часта реакція батьків - обмежувати рух рук і обсмикувати дитини постійними «не можна». На жаль, такі дії виключають вільну діяльність малюка. В цьому випадку весь сенс процесу малювання пропадає.
Звичайно, будь-яка фарба - це абсолютно неїстівна річ, і про це потрібно пам'ятати. Відучити дитину є фарби можна таким способом: додайте в фарби розчин англійської солі або гірчицю. Дитина зрозуміє: раз «гірко», значить, «не можна»!
Варто відзначити, що і гуаш, і пальчикові фарби самі по собі теж досить неприємні на смак, і навряд чи малюкові захочеться спробувати їх ще раз. Тому не переживайте дуже сильно, якщо він оближе свій пофарбований палець або малюнок.

Що знадобиться для малювання?
Якщо ви вирішили зайнятися малюванням з малюком до трьох років, вам будуть потрібні:

• воскові крейди;
• фломастери (товсті, на водній основі);
• пальчикові фарби;
• кольорові олівці;
• акварель;
• пензлика;
• стакан-непролівашка;
• щільний папір (для креслення або ватман);
• кольоровий папір;
• кольоровий картон;
• точилка;
• підстилка (клейонка);
• ганчірка;
• спеціальний одяг для дитини.

Найоптимальніший вік для малювання - 6-7 місяців. «Учень» дозрів: йому цікаво все нове, можливо він вже сам намагається вставати в ліжка і з задоволенням розглядає все навколо. Щоб не переживати з приводу появи плям фарби на одязі, заздалегідь приготуйте «спецодяг» - стару кофтину і штанці.

Посадіть свого художника на руки, покладіть перед собою білий аркуш і поставте баночку з фарбою. Для цих цілей можна купити спеціальні дитячі пальчикові фарби або гуаш.
Почніть малювати самі, але так, щоб дитина могла бачити ваші дії. Занурте палець у фарбу і зробіть кілька мазків. Називайте кольору, демонструйте їх поєднання. Малюйте різними фарбами. Перші заняття повинні тривати всього 1 хвилину протягом місяця, але по можливості кожен день або через день.

Другий ступінь - це особисте знайомство малюка з фарбами. Намажте його пальчик або долоню фарбою і проведіть по паперу. Відбувається диво: рукою на білий аркуш можна перенести фарбу, і лист перестає бути білим.
Не давайте дитині повну банку з фарбою, щоб не займатися потім генеральним прибиранням. Використовуйте дуже маленька кількість - його цілком вистачить на весь ваш «урок». Зручно використовувати одноразові чайні ложки. Перенесіть фарбу на папір - вийде невелика пляма. Решта завершить малюк.

Малювати можна на картоні, на щільному папері формату АЗ або на великих шматках шпалер. Шорстка поверхня дуже добре підходить для таких малюнків.
Дуже важливо давати дитині малювати і правою, і лівою рукою - ліва рука обов'язково повинна «працювати»!

Коли ви вирішите дати маляті не один, а два-три кольори на вибір, починайте з теплих кольорів. Можна запропонувати два теплих, наприклад жовтий, помаранчевий, і один холодний - зелений або блакитний.

В 7-10 місяців займатися малюванням можна 2 рази на тиждень. Так довше зберігається інтерес. Тривалість кожного заняття - не більш 10-15-ти хвилин.
Багато фахівців радять поєднувати заняття малюванням і музикою. Музика допомагає створити певний настрій. Використовуйте класичну музику як фон для занять. Якщо ви будете уважні до творчості свого малюка, то зможете через якийсь час зробити цікаве спостереження: слухаючи різні музичні твори, дитина буде підбирати різні фарби для свого малюнка.

Не викидайте «шедеври» маленького художника! Їх можна залишити на пам'ять. Малюк буде рости, створювати нові творіння, а зразки його першого творчого досвіду з роками придбають все більшу і більшу цінність.
Перші малюнки малюка можуть бути чудовим подарунком родичам. Купується звичайнісінька рамка, в неї вставляється дитяча робота, дається відповідна назва (наприклад, «Політ думки», «Фантазія», «Настрій» і т. П.) - І подарунок готовий. Такі картини вдало вписуються в інтер'єр і займають в ньому почесне місце.

Зберігайте малюнки в хронологічному порядку, це допоможе вам побачити, як змінювалися манера письма, теми і сюжети, як з'являлися нові кольори і форми. Роботи зможуть багато розповісти вам і про розвиток дитини, і про зміни його характеру, настрою. Іноді висновки змушують багато про що задуматися.


ТВОРЧІ ЗАНЯТТЯ ДЛЯ САМИХ МАЛЕНЬКИХ

МАЛЮВАННЯ
1. Малювати доріжки.

2. Малювати кружечки.

3. Малювати прості композиції - дощик, сніг, травичку, ялинкові прикраси на ялинці, кружечки (які будуть м'ячиками, яблучками, і т.п.), малювати палички - ниточки у кульок, стебла (палички) у квіточок, ручки у лопаток, голки у їжачка, травичку, візерунки (довільні) на чашках, килимках, рушниках.

4. Малювати вертикальні і горизонтальні лінії.

5. Малювати короткі і довгі лінії.

6. Ближче до трьох років - розфарбовувати картинки (деякі викладачі малювання проти розфарбовування - вони вважають, що розфарбовування вбиває творчість (так як дитина не малює самостійно, а працює за готовим шаблоном). Вирішуйте індивідуально - вчити дитину розфарбовувати чи ні).

7. Звертати увагу дитини на вибір кольору для малюнка (травичку малюємо зеленим кольором, промінчики сонечка - жовтим).

8. Малювати паличкою на піску, манки, снігу.

9. Залишати відбитки фарбами за допомогою штампів, губки.

10. Вчитися малювати фарбами (мити і змочувати пензлик).

11. Малювати пальчиковими фарбами.

12.Малювання смішної істоти.
 Гра починається з того, що одна людина бере аркуш паперу і якийсь рисувальний інструмент і малює частина будь-якої фігури або тварини, а потім складає лист таким чином, щоб його малюнок був закритий, але якась його частина залишилася відкритою, щоб інший міг продовжити. Наступна людина домальовує фігуру так, як йому здається правильним, точно так же складає лист і передає іншому. Гра триває, поки малюнок не буде завершено або аркуш паперу не опиниться повністю заповненим.

13.Малювання каракуль.
Просто помалювати аркуш олівцем. Потім потрібно подивитися на каракулі і уявити, що в них ховається - коли це виявиться, потрібно окреслити постать чорним маркером і розфарбувати інше, як заманеться.

14.Малювання з допомогою ліхтарів.
 Посвітити на різні предмети і подивіться, які тіні вони відкидають на стіну. Коли знайдеться щось цікаве, прикріпіть аркуш паперу до стіни за цим предметом і обрисуйте тінь. Дуже гарні в цьому плані фігурки супергероїв або просто мультяшних персонажів.

15.Гра"Вгадай малюнок".
 Одна дитина щось малює, а потім усно пояснює іншим, як саме і що саме він намалював. Це прекрасний спосіб натренувати навички мовлення.

16.Гра"Скопіюйте".
 Одна дитина щось малює, а другий намагається точно скопіювати його малюнок.

17.Гра"Малюють всі".
 Починати малювати малюнок і передавати лист іншому для того, щоб він його продовжив (не закриваючи намальоване). Можна, наприклад, робити це на час.

18.Геометрія в малюнку.
Дорослий малює геометричні фігури на аркуші паперу, вішає їх на стіні перед дитиною, а потім називає якусь із них, і дитина повинна на час намалювати на її основі якийсь малюнок.

19.Гра"Точки".
Поставити 5 точок на аркуші паперу і потім, використовуючи ці точки, намалювати людини. Одна точка - голова, дві інші - руки, ще дві - ноги. В чому сенс? Точки ставляться хаотично і ніколи не можна уявити, в якому стані вийде намальований дитиною чоловічок.

ЛІПЛЕННЯ

1. Розгортати пластилін, тісто прямими і круговими рухами кистей рук (кульки і ковбаски).

2. Відламувати від великого грудки маленькі грудочки, сплющувати їх долонями, пальцями.

3. З'єднувати кінці розкатаної палички, щільно притискаючи їх один до одного.

4. Просто грати з тестом і пластиліном (вільна творчість).

5. Ліпити грудочки пластиліну на папір (годуємо курочку, робимо точки сонечку і т.п.).

6. Освоювати техніку розмазування пластиліну по паперу.

7. Залишати відбитки на тесті різними предметами.

8. Вирізати з тіста фігурки за допомогою формочок для печива.

9. Вчитися відрізати тісто пластмасовим ножичком.


АПЛІКАЦІЯ
1. Виконувати сюжетну аплікацію (сонечко + хмаринка + будиночок і т.п.) з 2-3 об'єктів.

2. Виконувати аплікацію об'єкта з 2-3 частин (будиночки (дах + вікно), грибочки (капелюшок + ніжка) і т.п.).

3. Аплікація з вати (зображати хмари, сніг, кульбаби, овечку і т.п.).

4.Апплікація з зім'ятих грудочок паперу.

5. Аплікація з рваного паперу.Сюжетне малювання в дитячому садку

МАЛЮВАННЯ - це відображення оточуючої дійсності. Чи є в малюнках дітей будь-яка система? Так! Геометричні форми і тіла, просторові відношення за законами перспективи, колір, краєвид з його елементами, натюрморт, зображення птахів, риб, тварин і людини - все це знайде відображення у дитячих роботах.

ВИДІЛИМО ОСНОВНІ ТЕМИ:

1. Квіти, ягоди, гриби, овочі, фрукти, комахи (метелики, бабки)

Теми сюжетні:
• Квітучий моріжок
• Грибна галявина
• Сунична галявина
• Лісова галявина
• Полунична грядка


2. Дерева (різні види: тополя, дуб, береза, ялина, сосна, яблуня, липа, груша, верба, горобина, клен

Теми сюжетні:
• Дерева восени
• Осінній ліс (парк)
• Дерева взимку
• Дерева навесні
• Похмурий день
• Сонячний день
• Завірюха

Дерева, кущі, трави, земля, небо, хмари, сонце у дитячому малюнку це елементи пейзажу у сюжетному малюванні. Одержуючи життєвий та сенсорний досвід, діти вчаться передавати простір як на усьому аркуші паперу, так і на вузький, а потім на широкій смузі ( дорога, вулиця), і наприкінці навчаються передавати лінію горизонту і віддалення (зменшення величини предметів).
Діти старшої групи вільно володіють пензлем, вони здатні виконати тонкий малюнок аквареллю – білостовбурної берізки та ін. Берізка у золотому вбранні восени, а взимку - в інеї, а весною - з ніжними зеленими листочками.
Діти можуть малювати не лише різні породи дерев, але й казкові дерева. Крону цікаво малювати гуашшю двома - трьома фарбами, використовуючи техніку набивки напівсухим пензлем. Щоб намалювати велику і маленьку ялинки, слід відмічати, що молоді гілочки дивляться вгору, а нижні - злегка схиляються вниз, тому що на них не по одній, а по декілька гілочок.
Слід звернути увагу, що землю слід малювати широкою смугою і розташовувати дерева близько і далеко. Зручно малювати землю і небо у техніці "монотипія", зігнув аркуш паперу по горизонталі внизу і провівши фарбою смугу; промокнемо - ось і земля широкою смугою. Тут є і камінці, і нерівності. Так само можна одержати небо з хмарами і хмаринками.
У підготовчій групі діти повинні засвоїти малювання майже всіх видів дерев. Їх слід ознайомити з елементарними законами малювання: ближні дерева - більші, дальні -менші, а на лінії горизонту лише схожі на крапочки. В підготовчій групі діти можуть вже виділити і передати індивідуальні особливості кожного дерева ( відламану гілку, вигини гілок, асиметричну крону, засохлу верхівку).


3. Будинки
( сільські, міські, спеціального призначення)

Теми сюжетні:
• Вулиця міста ( вдень, ввечері)
• Сільська вулиця
• Святкова вулиця
• Вулиця, на який я живу

В старшій групі можна навчити дітей визначати різну архітектуру будинків.
В підготовчій групі діти здатні передати в малюнку вулицю, що йде удалечінь з різноманітністю будівель, будинки у кутовій перспективі та інтер'єр кімнати.


4. Транспорт
(наземний, повітряний, водний)

Сюжетні теми:
• Збираємо урожай
• На будівництві
• Транспорт на вулиці
• Станція "Швидкої допомоги"
• Пожежна станція
• Автопарк
• Аеропорт
• На морі

Дошкільнята навчаються малювати транспорт різного призначення і в різних ракурсах: вигляд спереду або ззаду і навіть у кутовій перспективі.


5. Птахи
( свійські, дикі, екзотичні)

Сюжетні теми:
 Курка з курчатами
• Ластівки
• Качка з каченятами
• Птахи відлітають
• Птахи прилітають
• Пташиний двір (за казкою "Гидке каченя")

У малюнках дітей старшої групи вже можна впізнати і горобців, і снігурів, і галок.
У підготовчій групі можна використовувати схеми, які допоможуть швидко і яскраво відобразити характер, динаміку польоту птаха, відобразити багато варіантів (пташок можна малювати не лише попереду, але й збоку).

6. Риби
(акваріумні, річкові, морські)

Сюжетні теми:
• Рибки в акваріумі
• Золота рибка
• Морське дно
• На дні річки

В старших групах дітей навчають різним варіантам зображення риб, підкреслюючи їх різноманітність, яскравість, і навіть тематичні замальовки " В гості до морського царства" будуть доречні.


7. Тварини (свійські, дикі, екзотичні)

Сюжетні теми:
 Моє кошеня
• Поросятка гуляють
• Собака охороняє будинок
• Подвір'я сільське
• Зоопарк
• У лісі


У старшій групі діти з'єднують круг і овал за схемою, а потім домальовують, що побажають і одержують малюнок будь-якої тваринки ( на основі грибочка).
У підготовчій групі діти здатні намалювати і пухнасту собаку, і мишу, і вовка, використовуючи різну техніку малювання (зближення фарб, набивки, тампонування). І все за схемою від двох овалів, які з'єднані основною лінією або від трапеції, яка дає можливість побачити тулуб з ногами.


8. Людина (у фас, профіль)

Сюжетні теми:
• Діти гуляють ( взимку, влітку, восени)
• Діти роблять зарядку
• Тато (мама)
• Золотий птах і морська царівна
• Котигорошко
• Все я вмію ( робота вдома)
• Мій друг

В старшій групі зручно почати малювати людину від літери Л , малюємо зверху літери тулуб і голову, домальовуємо руки.
А як намалювати портрет збоку (у профіль)? Намалюємо рожевою фарбою овал (обличчя) і розділимо його навпіл: одну зафарбуємо фарбою (верхню частину) - це буде шапочка або волосся, а тепер намалюємо ніс, підборіддя, губи, далі малюємо вухо, око та брову.Коли намалювали обличчя, малюємо одяг.
Коли діти навчаться малювати предмети, то сюжетні роботи стануть виразними, різноманітними, цікавими, творчими.


Предметне малювання в дитячому садку

Малювання - це відображення оточуючої дійсності. Геометричні форми і об’єми, просторові відносини за законами перспективи, колір, пейзаж з його елементами, натюрморт, орнамент, зображення пташок, риб, тварин і людини - все це знаходить відображення в дитячих роботах.

Виділимо основні теми: дерева, будинки, транспорт, птахи, риби, тварини, людина.


ТЕМА "ДЕРЕВА"
Дерева, кущі, трави, земля, небо, хмари, сонце в дитячому малюнку виступають як елементи пейзажу в сюжетному малюванні. Набуваючи життєвий та сенсорний досвід, діти навчаються передавати простір як на всьому аркуші паперу. Так і на вузькій, а потім і на широкій смузі (дорога, вулиця тощо). І наприкінці навчаються передавати лінію горизонту і віддалення (зменшення величини) предмета.
Діти старшої групи вільно володіють пензлем, вони здатні виконати тоненький малюнок аквареллю - білокорої берізки, квітучого каштана. Вони можуть малювати не лише різні породи дерев, але й такі, які ніколи не бачили, казкові. Листя крони цікаво малювати, коли на пензлик набрано дві фарби різного кольору. Або, наприклад, зобразити маленьку ялинку - олівцем і фарбою, відмічаючи, що молоді гілочки дивляться вгору, нижні - злегка вклоняються вниз. тому що на ній не по одній, а по декілька гілочок. Землю слід малювати широкою смугою. розташовуючи дерева на "тій" і "цій" стороні, тобто далеко і близько. Зручно малювати землю і небо в техніці "монотипія": зігнувши аркуш паперу по горизонталі внизу і, провівши фарбою смугу, промокнемо - ось і земля широкою смугою, тут в нерівності і камінці, так само можна одержати і небо з хмаринками та хмарами.


ТЕМА: "БУДИНКИ"
Дітей старшої групи важливо навчити бачити різноманітну архітектуру будинків.


ТЕМА: "ТРАНСПОРТ"
Діти старшої групи навчаються малювати транспорт різного функціонального призначення і в різних ракурсах: вигляд спереду, ззаду.  


ТЕМА: “ПТАХИ”
Діти старшої групи малюють і горобців, і снігурів, і сороку, і бусла, тобто пташок різних видів не лише в статиці, але й у русі.


ТЕМА: “РИБИ”
Діти старшої групи навчаються різним варіантам зображення рибок, підкреслюючи їх різнобарвність, яскравість, і, навіть, тематичним замальовкам " Я - водолаз", "Підводний світ".


ТЕМА: "ТВАРИНИ"
Діти старшої групи з’єднають круг і овал за схемою. А потім домальовують, що хочуть і одержують будь-яку тваринку.


ТЕМА: "ЛЮДИНА"

Діти старшої групи починають малювати людину олівцем від літери “Л” зверху намалюємо тулуб, голову, додамо виразні рухи рук, які можуть махати, кликати, відштовхувати, погрожувати. Вперше можна спробувати намалювати портрет друга, мами. Даємо дітям поняття про обличчя, його пропорції, про вираження емоцій.

Ознайомлення дітей дошкільного віку з різними жанрами живопису


Знайомлячи дошкільників з жанром натюрморту, потрібно постаратися викликати у них емоційну чуйність, задоволення від сприйняття картин. Для цього доцільно розповісти їм, що натюрморт - це зображення різних предметів. Доступними засобами слід підвести дітей до розуміння єдності змісту зображення та мови живопису.
На першому етапі слід навчити старших дошкільників уважно вдивлятися у твір мистецтва, бачити красу, гармонію або контрастність зображених художником предметів, щільність або крихкість матеріалів, з яких вони зроблені, стиглість і соковитість плодів, особливості їх поверхні, різноманітні форми, зв'язків предметів один з одним і з навколишнім середовищем.
На другому етапі слід звернути увагу на колір як засіб передачі художником настрою - стану радості, смутку, печалі, тривоги або загадковості, урочистості.
На третьому етапі можна поговорити з дітьми про композиції натюрморту: розташування предметів у просторі, виділення головного в зображенні.
У старшому дошкільному віці дітей знайомлять з більш складними натюрмортами, що зображують не тільки квіти, фрукти, овочі, але і предмети побуту, знаряддя праці. Розглядають також натюрморти змішаного характеру - квіти і плоди, гриби та овочі.
Можна дотримати наступні етапи роботи з картиною. Спочатку дітям розповідають про працю художника (що малює художник). Потім проводиться пізнавальна бесіда про натюрморті як особливому жанрі живопису. Увагу дітей слід особливо звернути на деякі засоби виразності живописного натюрморту:
- колір, колірні поєднання як спосіб ознайомлення емоційного впливу;
- композиція як засіб побудови картини і виділення головного в ній;
- малюнок, передає форму, характер предмета.
Передує безпосередність розглядання картин підготовча робота повинна бути спрямована на збагачення емоційного досвіду дітей, їх знань про об'єкти, які вони побачать на картині. Діти можуть брати участь у збиранні овочів, фруктів, ягід, квітів, складати з них натюрморти, грати в різні сенсорні та художньо-розвивальні ігри («Склади натюрморт з овочів», «Підбери фарби, які використав художник у своїй картині»). На прогулянках, екскурсіях корисно використовувати вірші і загадки про оточуючих предметах.
Твори живопису, написані за мотивами казок і билин, - це сюжетно тематичні картини, в яких представлена взаємозв'язок подій, художніх образів, де сюжетно-композиційний центр завжди виділений яскраво, детально, підкреслять або величиною, кольором, або побудовою зображення. Всі засоби виразності живопису спрямовані на вираження головної ідеї твору.
Звичайно, зобразити казку або билину з усіма характерними для них особливостями в живопису складно, однак художникам вдається зрадити деякі з них. Розглядаючи з дітьми репродукції на теми казок, слід відзначати елементи фантастичності, казковості. У картинах на билинний сюжет доцільно звертати увагу на історичну достовірність зображення, а також відзначати наявні елементи вигадки, перебільшення.
Ознайомлення дітей дошкільного віку з казково-билинної живописом відбувається за певною схемою:
1. Попередня робота: розповідання дітям казки (билини), пов'язаної з досліджуваної картиною.
2. Проведення бесіди, спрямованої на з'ясування суті казки (билини), характеру її головних героїв, розглядання ілюстрацій до неї.
3. Проведення художньо-розвивальних ігор.
4. Основна робота по картині: розглядання картини, словесне малювання за темою картини.
5. Аналіз головного героя (героїв): звернути увагу дітей на позу героя, на положення рук, ніг, голови, міміку обличчя.
6. Аналіз колірної гами картини.
7. Аналіз деталей, зображених на передньому плані.
8. Аналіз заднього плану (фону) картини.
9. Цілісний аналіз змісту та засобів виразності картини.
Так, наприклад, при сприйнятті картини В.М. Васнєцова "Альонушка", слід викликати у дітей інтерес до казкового живопису і отримувати емоційний відгук на художній образ та настрій Оленки. Розвивати естетичне сприйняття і бачення, спостережливість і уяву, образне мислення і здатність отримувати задоволення від художньої картини та майстерності художника, від уміння спілкуватися з приводу побаченого.
Через аналіз змісту і засобів виразності підводити дітей до розуміння задуму сюжетно-тематичної картини (горе і розпач самотньої дівчинки перед загрожує їй злою долею). Розглядати роль малюнка у передачі стану героїні - звернути увагу дітей на позу Оленки (вона сидить, пригорюнившись), на положення рук, ніг, голови, вираз розпачу на обличчі. Колірна гамма в зображенні природи перегукується з колірним колоритом в зображенні Оленки, тим самим як би підкреслюється, що природа відгукується на душевний стан дівчинки, співчуваючи їй: гармонія неяскравих, глибоких темно - і світло-зелених, бурих, коричневих, сіро-білих холодних з теплими червоно-коричневими, каштановими, рожевими, темно-бежевими фарбами.
Побудова картини - вертикально-прямокутна композиція, де в центрі крупним планом зображена головна героїня. Навколо Оленки - відкритий простір, за спиною - темно-зелена стіна лісу, перед нею - темно-коричнева вода лісового озера, - все це посилює відчуття небезпеки, самотності, трагічності.
Казковість сюжету підкреслюється деякими деталями, що символізують надію на краще. Так, верху картини трохи прочинене світле простір неба; ластівки, що сидять на гілці, - це вісники змін і надії.
Важливо на прикладі даної картини дати дітям уявлення про казкового живопису, пов'язаної з фольклором, засобах її виразності; формувати навички послідовного розглядання картини, вміння висловлювати свою думку про побачене, використовуючи доказові судження, оцінки; збагачувати мовлення дітей образними словами, виразами: "сиротинушка бідолашна», «туга-печаль», «пригорюнилась" та іншими. Розвинути полихудожественное сприйняття і ведення художнього образу, створеного мовою різних мистецтв: фольклору, графіки, живопису.
За кілька днів до заняття дітям розповідається казка "Сестриця Оленка та братик Іванко"; проводиться бесіда, спрямована на з'ясування суті казки, характеру її головних героїв, розглядання ілюстрацій до неї. Проводяться художньо-розвивальні ігри: "Підбери фарби до настрою зображених героїв", "Вгадай настрій по обличчю людини".
Крім натюрморту, старших дошкільнят знайомлять з таким жанром живопису, як пейзаж.
Естетично оцінюючи явища природи, дитина вкладає в цю оцінку свій зміст, свій людський сенс, асоціації, тобто пов'язує сприйняття зовнішніх якостей, природи зі своїми переживаннями. Тому педагогічну роботу по ознайомленню дітей дошкільного віку з мальовничим пейзажем слід починати з організації початкового чуттєвого пізнання, споглядання дітьми естетичних властивостей, природи, насолоди ними, їх переживання краси. Тільки після такої підготовки можна навчитися бачити ці прояви в художніх картинах.
За пейзажного живопису добре провести кілька бесід, кожну присвятивши зображення якогось одного пори року.
Слід не тільки показувати репродукції з творів живопису, але і картинки в книгах. Показувати треба кожну окремо, поставивши на спеціальну підставку. Коли бесіда по одній картині проведена, вона замінюється другий. За одне заняття діти можуть уважно і з цікавістю розглянути 3-4 картини.
Бажано, щоб розглядання не тільки розширювало знання дітей про різні події і явища життя, знакомило їх з творами мистецтва, але й у багатьох випадках було пов'язане з власною творчою роботою дітей. Зв'язок ця може бути за змістом - діти самі малюють на теми казок або різні квіти, предмети. Але особливо важливо, що діти бачать різні можливості зображення знайомих їм подій, явищ природи, розуміють, як красиво і різноманітно їх можна намалювати.
У груповій кімнаті, а іноді і в залі час від часу слід влаштовувати виставки репродукцій з картин, ілюстрацій в книгах. Спочатку діти розглядають виставку організовано під керівництвом вихователя, а потім мають можливість приходити самостійно і розглядати ті картини і скульптури, які найбільше сподобалися, зацікавили їх.
Після майже двотижневого знайомства з такою виставкою дітям пропонується тема для малювання, наприклад, про якому-небудь пори року. Цікаво проходять заняття на теми: "Осінь золота", "Пізня осінь", "Сніжна зима", "Рання весна", "Розцвіли квіти на деревах, кущах і траві". Особисті враження дітей про природу в той чи інший час року з'єднуються з враженнями, отриманими від творів мистецтва.
Виходячи з можливостей дітей 4-5 років, їх можна знайомити з пейзажами, в яких яскраво представлені прояви природи, що спостерігаються дітьми в життя (осінь, зима, весна, сільський, міський пейзаж), а також з деякими засобами виразності мальовничого пейзажу.
Дітям старшого дошкільного віку (5-6 років) можна запропонувати пейзажі не лише з яскраво вираженими рисами сезону, але і зображують природу в перехідних сезонних станах (наприклад: початок осені, золота осінь, пізня осінь), а також пейзажі, які діти не спостерігали, але знання, які можуть почерпнути з інших джерел - літератури, кіно. Можна познайомити дітей з пейзажами, що зображують різні періоди доби, різні стани погоди. Ускладнюється і орієнтування дітей у виразних засобах живопису - колориті, композиції, малюнку.
В 6-7 років можна познайомити дітей з такими видами пейзажу, як індустріальний, космічний, казковий, історичний, долучити їх до деяких "секретів" використання художниками живописної мови пейзажу. Однак завжди слід виходити з можливостей дітей, і завдання педагога - визначити ці можливості.
Крім пейзажного живопису діти старшого дошкільного віку долучаються до мистецтва портрета. При ознайомленні з портретом дитина має можливість відчути себе і селянським хлопчиком, і веселим безжурним солдатом, і пустотливий дівчиськом.
Здатність поставити себе на місце іншого, відчувати його радість, здивування або засмучення породжує почуття зацікавленості, співпричетності, відповідальності, звільняє дитину від замкнутості. Проживаючи "чужі життю", дитина вчиться співчувати і співпереживати. Пізнаючи іншого, дошкільник глибше пізнає і себе, досвідом відчуттів і відносин інших людей може коригувати, уточнювати свої емоції та почуття, розвивати вміння розуміти оточуючих, виявляючи доброзичливість, прагнення до спілкування, взаємодії, чуйність і турботу.
Ознайомлення 4-5-річних дітей з портретом починається з другої половини навчального року, після того як вони освоять жанри натюрморту та пейзажу. Дітей цього віку знайомлять з жіночим, чоловічим, дитячим портретом, з особливостями цього жанру, його відмінностями від інших видів живопису. Спочатку діти розглядають зображення осіб з яскраво вираженою експресією (сміється, сердиться), потім це може бути портрет, де, поряд з мімікою, виразні жести, пози людини.
Діти 5-6 років знайомляться з костюмованим, сімейним портретом, автопортретом. Тут особлива увага звертається на розуміння дітьми емоційного стану людини, на єдність міміки, жесту, пози, на роль середовища в характеристиці портрета.
У підготовчій групі 6-7 років діти знайомляться з соціальним портретом, що характеризує статус людини (цар, селянка, дворянка) і професійну діяльність (художник, письменник, лікар); опановують особливості таких типів портрета, як парадний, інтимний, історичний.
Звертається увага не тільки на емоційний стан, характер зображеного, а й на одяг, що підкреслює соціальне становище людини, і середовище, що сприяє глибшому розкриттю образу.
Кожне заняття по сприйняттю портретного живопису передбачає залучення творів інших мистецтв, сприяє полихудожественному розвитку дітей, створює творчу атмосферу і допомагає дітям зрозуміти власні емоції, посилюючи їх.
Портрет - складний жанр живопису. Розуміння його вимагає від дітей певного соціального досвіду, знань як про емоційно-моральних проявах, взаємовідносини людини з суспільством і про вираження цього відношення в мові, міміці, жестах - так і про образотворче мистецтво, його мовою, способи створення художніх образів. Тому потрібна тривала робота з дітьми, зміст якої буде включати два напрямки. Перший напрямок - це формування уявлень про людину, її почуття, емоції, моральному відношенні до явищ життя, внутрішньому і зовнішньому прояві цього відношення. Другий напрямок - поступове формування у дітей розуміння мови живописного образу портрета. Робота за першим напрямом буде проходити на різних заняттях, в іграх, у повсякденній діяльності, по другому напрямку - на спеціальних заняттях по ознайомленню з портретом і в художній діяльності.
У повсякденному житті вихователь розвиває у дітей увагу, спостережливість, бачення емоційних проявів товаришів (зовнішнє вираження станів). Наприклад, в групу увійшла Наталка, вона в ошатному платті, сміється, радісна. Вихователь говорить дітям: "Ах, яка Наташа сьогодні весела, радісна, вона вся світиться! І сукня у неї гарне!" Чи звертає увагу кількох дітей на Сашка: "Подивіться на Сашу, хто його образив. Він зараз заплаче! Подивіться на пониклі плечі і голову, а особа, яка скривджене: брови куточками підняті, а кінчики губ опущені. Давайте, швидше підійдемо до нього, пошкодуємо його і утешем!"
Вихователь постійно звертає увагу дітей на емоційний стан і дорослих. Крім того, чітко передає дітям свої почуття, яскраво виявляючи їх зовнішні - в інтонаціях, міміці, жестах, позах, рухах. Слід вчити дітей розуміти мову жестів, міміку. Хороший вихователь часто замість потоку слів використовує жест, міміку. Це привчає дітей звертати увагу на реакцію дорослих на їхні вчинки, розвиває уважність і спостережливість.
Так, замість слова "не можна" можна погрозити пальцем, похитати головою, розвести руки: "Ну-ну!". "Помовч!" - піднести палець до губ. Схвальні жести: погладжування, оплески.
Слід показати дітям і інші жести, розповівши, що вони виражають (засмучення, образу, переляк, задума). Можна провести спеціальні заняття: «Коли нам весело, коли - сумно", "Що означає: переляканий, пригнічений", "Вгадай, що кажу я" (використання міміки і пантоміми). Мета таких занять: поведінка дітей до розуміння емоційних станів людини та їх зовнішніх виразів. При проведенні музичних занять або занять з розвитку мовлення слід звертати увагу на настрій, почуття, виражене у музичних і літературних творах.
Добре використовувати імітаційно-образні ігри, ігри-драматизації, в яких діти вправляються у характерних жестах, позах, міміці. Наприклад, показати, як йде хитра лисичка, як переляканий зайчик стрибає, як перевалюючись пробирається через кущі ведмедик клишоногий.
Тут можна допомогти: перегляд діафільмів, кінофільмів і ілюстрацій до казок. Прочитавши казку, добре розглянути ілюстрації: як художник намалював злого вовка, добру совушку-сову. З цією ж метою можна використовувати і художньо-розвивальні ігри: "Хто сміється, хто плаче" або "Кому весело, кому сумно", "Прибери зайве" (діти порівнюють яскраво зображені на картках емоційні стани людей і групують їх по спільності).
На закінчення хочеться додати, що, розглядаючи з дошкільниками картини різних жанрів, необхідно відзначати не тільки індивідуальні засоби виразності того або іншого живописного твору, але і загальні риси, властиві певному жанру.

Слід звертати увагу дітей на індивідуальну творчу манеру того чи іншого художника, особливості їх почерку. Діти вже можуть знати імена деяких пейзажистів, портретистів, майстрів натюрморту і казково-билинного жанру і ті твори, які вони створили. Тому слід сприяти тому, щоб діти висловлювали свої судження і ставлення до побаченим репродукціях, давали їм розгорнуту оцінку, застосовуючи образні слова і вирази, емоційно-естетичні та доступні їм мистецтвознавчі терміни, використовували отримані знання у власній творчості.

Ознайомлення дітей дошкільного віку з картинами українських художників 

Дітей старшого дошкільного віку прилучають до українського образотворчого мистецтва, і насамперед знайомлять з репродукціями художніх картин.
Художня картина відображає дійсність в образній формі. Проте художній образ не є простим копіюванням дійсності, він повніше і глибше відбиває суть речей та явищ довкілля на основі узагальнення художником характерних рис того, що він спостерігає. У художніх картинах відбито рідну природу, народні звичаї, життя народу (трудову діяльність, відпочинок, побут тощо).
Специфікою сприймання творів живопису є його цілісність, вміння сприймати не тільки зміст картини, а й засоби художньої виразності (композицію, тло, колір, світлотінь, симетрію). Тому в роботі з дошкільниками не можна застосовувати розумовий, дидактичний підхід під час розглядання репродукцій художніх картин. Не можна деталізувати запитання, спрямовані на відтворення змісту картин (такі, як що? хто? де? яке? коли?). Такий підхід вихолощує емоційність сприймання, руйнує його цілісність.
Під час ознайомлення дітей з репродукціями українських художників розв'язуються такі завдання: формування здібності художнього бачення картини, цілісного сприймання ЇЇ змісту; виховання інтересу до творчості українських художників, гордості за національне мистецтво; збагачення словника дітей образними виразами.
Які ж картини українських художників доступні дітям? Картини, які відображують історичне минуле народу, його символи, обряди, традиції, природу мальовничої Ук- раїни, Її сьогодення.
Це картини М.І.Івасюка «В'їзд Богдана Хмельницького в Київ», «Богун під Берестечком», «Кубанські козаки у Львові», «Битва під Хотином»; картини, написані за мотивами українських народних пісень («Весна», «Біля криниці», «Вечір»); картини «Мати», «Відпочинок», «Жнива» . Картини К.О.Трутовського, які зображують українські народні звичаї, обряди: «Колядки на У країні», «Сорочинський ярмарок»; про життя та діяльність дітей: «Школярі», «Одягають вінок», «В гостях у бабусі», «Дівчинка зі снопами», «Хворий», «Сироти на господарстві».
Картини С.Ї.Світославського, присвячені рідній природі: «Ніч», «Дніпровські пороги». «Річка», «Напровесні», «Розлив Дніпра на Оболоні», «Вечір у степу», «Вітряк», «Воли на оранці», «Миргород», «Паром на Дніпрі».
Серед сучасних українських художників дітям близькі й зрозумілі картини Т.Яблонської «Хліб», «В українському дитячому садку», «Слухаючи казку», картини С.Ф.Шишка «Київська сюїта». «Осінь» та інші картини українських художників.
Розглядання картин супроводжують читанням художніх творів, оповідань, віршів, слуханням пісень, легенд. Розглядання картини С.Ф.Шишка «Осінь» можна розпочати із загадки про осінь: «Невидимка ходить в гаї, всі дерева роздягає». Діти відгадують, хто ж ця невидимка. Потім вихователь показує картину й розповідає її зміст: «Осінь над Дніпром-Славутичем. Дніпровські круті схили, на схилах - тоненькі молоді топольки у святковому осінньому вбранні жовто-золотого, світло-зеленого ~- та темно-зеленого листя. Тихо. Вдалині - голубий простір Дніпра. Голуба вода зливається з голубим небом».
Якщо заняття проводиться з дітьми, які мешкають у містах чи селищах, розташованих на берегах Дніпра» діти пригадують, що бачили вони під час екскурсії.
Вихователь коротко розповідає про життя художника. Читає вірш про осінь. Далі проводить порівняльну бесіду за картиною та змістом вірша. У бесіді використовують уривки з інших віршів (Я.Щоголіва «Осінь», М.Рильського «Осінь» та ін.). Запитує, який настрій передає картина, якіфарби переважають у картині, чому. Діти слухають музику П.І.Чайковського з циклу «Пори року» про осінь.
Картину К.О.Трутовського «Одягають вінок»1 доцільно показати після серії занять ознайомлення дітей з українськими народними символами, національним одягом, вінком, інтер'єром старовинного українського села. На картині дія відбувається на зеленому подвірні. У центрі мальовничої композиції - симпатична дівчина, що зручно вмостилася на великому пні. Вона вбралася в яскраву спідницю і святкову сорочку з рясним намистом. А старша сестра прикрашає ЇЇ голівку віночком з пишних квітів і зеленого листя. Робить вона це з ніжністю і лагідною посмішкою, до того ж старанно, як важливу справу. Із серйозною повагою спостерігає за тим, що відбувається, братик чи товариш дівчинки. А вона аж шарілася, тамуючи радість від обнови, яка є символом певного ступеня дорослості та отакої уваги до своєї особи. Трохи пишаючись і соромлячись водночас, дівча торкається рукою намиста, ніби перевіряючи, чи на місці воно. Художник вдало підмітив цей жест - характерний для дівчаток, яким одягли незвичну прикрасу, і відтворив його так точно, ніби плівка фотографа. У цьому виявилася динамічність, властива творчій манері К.О.Трутовського. Пози й обличчя персонажів зображено в русі - вихоплено одну мить з процесу прибирання. Здається, відведеш погляд і все зміниться: поверне голівку дівчинка або старша сестра підійде з іншого боку, чи переступить з ноги на ногу хлопчик.
Картина пройнята поетичним ліризмом, інтересом і повагою художника до народних звичаїв і традицій.
Ознайомлюючи із твором старших дошкільнят, зверніть їхню увагу на святковий настрій персонажів, на ставлення хлопчика і старшої сестри до молодшої та її інтересів. Нехай малята уважно розглянуть сповнене теплоти і ніжності обличчя старшої сестри, розкажуть, у кого зі своїх близьких бачили вони такий вираз і до кого самі ставляться з турботою і добротою. Можна обговорити психологічний стан дівчинки. Він буде особливо зрозумілий дівчаткам, які пригадають, як їх самих прибирали до свята.
Розглядаючи майстерно зображені деталі, варто нагадати дітям, що такий одяг носили раніше українські дівчата і жінки, порівняти із сучасним національним одягом.
Композиція сповнена тепла і світла - щедре літо в розпалі. Нехай малята самі відзначать це і пояснять, за якими ознаками вони визначили пору року. Говорячи про сонце, запропонуйте дітям здогадатися, з якого боку падає його світло, запитайте, високо воно в небі, чи низенько, разом дійдіть висновку, що дія відбувається ввечері.
Тепер можна і пофантазувати: вечір, усі справи по господарству закінчено, хочеться й розважитися. Сестри гарно вбралися. Можливо, вони підуть зараз на моріжок, де разом з Іншими водитимуть хороводи, співатимуть пісні. А може, збираються на якесь свято... Яке?
Допомагаючи дітям скласти таку розповідь, дорослі поділяться своїми знаннями про народні традиції і свята, спогадами власного дитинства.
Під час заняття використовують вірші та пісні про віночок, можна прочитати оповідання О.Волосюк «Віночок». На цьому ж занятті можна показати й картину П.О.Шевченка «Біла хата. Путивль». Діти порівнюють тло, фарби на картинах.
З дітьми старшого дошкільного віку на одному занятті можна розглянути знайомі вже картини С.І.Світославського «Вітряк», П.О.Левченка «Водяний млин» та картину Т.Яблонської «Хліб».
Картина П.О.Левченка «Водяний млин» напоєна сонцем, але воно вже не пекуче, як улітку, а тепле, ніжне, що буває тільки в перші дні осені. Ось уже й зеленого листя, травички на бережку торкнулася ЇЇ позолота...
Розглядаючи пейзаж, «увійдіть» з дітьми в нього, перейміться тим дивним спокоєм. Може, тільки раз по раз перебіжить легенький вітерець гіллям дерев і знову стихне, не тривожитиме дзеркальну гладінь річки. Нехай діти розкажуть, яка в ній вода - чиста, прозора, уявлять, як приємно було б напитися Її з відерця, яке тримає в руці жінка в українському вбранні. Фантазуючи, вдихнуть на повні груди свіжого повітря, відчують подих річкової прохолоди, помилуються блакиттю безхмарного неба. А може, вони заплющать очі, подумки підставлять обличчя лагідним сонячним променям і послухають, як мелодійно ллється вода, крутячи колесо водяного млина.
Уважно роздивіться його з дітьми, розкажіть, що такі млини споконвіку будувалися в українських селах. Мистецтво мірошництва передавалося від батька до сина. Ось цей зображений художником, певне, знає не одне покоління трударів. Він уже старий, про людину сказали б «сивий». Поки він відпочиває... Але вже вродили хліба на ланах, і ось-ось приїдуть до млина люди, привезуть золоте зерно, перемелють його на борошно, і в кожній селянській оселі на столі з'явиться рум'яний запашний хліб.
На картині С.І.Світославського «Вітряк» - степ... Степ навкруги, безмежно, як море. Такий привабливий навесні, коли все довкола зеленіло і цвіло, він став одноманітним і сумним восени. Гаряче сонце випалило його за літо, і тепер, куди сягає око, - лише пожовклі трави. Тихо і порожньо у змертвілому степу. Важкі свинцеві хмари нависли над ним, погрожуючи холодним дощем. Цей пейзаж навіює смуток і нудьгу. Навіть старі вітряки на пагорбі - звична для українського краєвиду деталь виглядають сірими, похмурими велетами. Дещо звеселяють картину вози і люди на передньому плані. Художник не зобразив обличчя селян. Можливо, тому що настрій людей співзвучний природі, зображеній так майстерно.
Напевно, не радує бідного селянина врожай, який привіз він сюди, щоб змолоти на борошно, до такого ж убогого, дарма, що великого, вітряка, як і він сам. Чи вистачить до наступного врожаю?
Обговорюючи картину зі старшими дошкільнятами, варто передусім запропонувати визначити її настрій. Діти відчують його досить легко, пильно вдивившись у полотно.
Якщо ж хтось відчує утруднення, можна на хвилинку затулити постаті людей і худоби паперовим прямокутником жовто-коричневого кольору. Це допоможе малятам зосередити увагу саме на образах природи. Нехай вони неспішно розглянуть степ, відзначаючи особливості його рельєфу, потім небо з темними хмарами, вітряки, добираючи влучні порівняння й епітети.
Зупинившись на вітряках, малі помітять: їх давно ніхто не лагодив. Зрозуміло, що користуються ними незаможні люди. Варто з'ясувати, як діти розуміють призначення вітряка, порівняти його із млином, зображеним на картині П.Левченка, запитати, чому в одній місцевості ставлять вітряк, в іншій - млин. Тут не обійтися без запитань про те, що люди привезли до вітряка, якої пори року везуть зерно молоти, яка робота передує цьому тощо. Однак, звертаючись до набутих дітьми уявлень про сівбу, жнива та інші види праці хліборобів, слід відчувати міру. аби не відволікти вихованців від картини та її настрою.
У ході розглядання цих картин вихователі використовують вірші та оповідання про млин, вітряк, хліб.
Картину М.І.Івасюка «Мати» поєднують із читанням віршів про матір із творів Т.Г.Шевченка та сучасних поетів.

Знайомі репродукції картин українських художників виставляють у залі, влаштовують виставку, яку оглядають з дітьми старшого дошкільного віку.

Використання показу народних
ремесел на занятті з образотворчого мистецтва у ДНЗ

Людина за своєю природою – художник. Усе , що її оточує і до чого торкаються її руки, вона намагається внести красу. Найвищим проявом творчості народу є його мистецтво, яке він поніс через століття. Не може зберегтися те мистецтво, яке не становить цінності.
 Народ вибирає, зберігає і несе тільки найцінніше, найгеніальніше.
      Визначальною рисою народного мистецтва є спадковість багатовікових традицій. Народні митці впродовж віків засвоювали секрети технічної майстерності, формотворення, орнаментування, розвитку художніх образів, сюжетів. Ручний характер праці давав можливість імпровізувати , творити неповторне, відпрацьовувати власний почерк. Вже зараз в кожного з нас виробився свій власний почерк, який відображається на наших роботах.
Ремесло - виробництво ужиткових речей із  відсутньою або мінімальною декоративністю.
     Народні ремесла надзвичайно різноманітні, свідчать про високу духовну культуру українського народу, про споконвічне прагнення до краси, розповідають про багатство рідного краю, традиції місцевого населення. Чудові вишиванки, прозорі ніжні витинанки, ткані килимки, різьблені та карбовані речі, різноманітні керамічні вироби - містять у собі могутній ідейно – моральний,  художньо – естетичний потенціал. Вони можуть якнайкраще сприяти формуванню моралі, естетичних смаків, трудових навичок вихованців.
   Психологами доведено, що виховання почуттів, і перш за все моральних і трудових якостей, неможливе без систематичного розвитку уявлень дітей, збагачення їх кругозору, формуванню відповідного ставлення до тих чи інших подій, явищ, предметів. Саме на основі цього можна викликати в дитини інтерес, живе емоційне ставлення до навколишнього світу. Це, у свою чергу, активізує спостережливість, поглиблює знання про предмети , викликає відповідні емоції, сприяє формуванню уявлень про історичне минуле свого народу.
   Саме народні ремесла можуть бути одним із дієвих засобів трудового виховання, естетичного впливу і морального становлення особистості. Як складова частина української національної культури вона є  однією з перших сходинок до пізнання сучасною дитиною трудових традицій свого народу, його морально – етичних уявлень про працю, поштовхом до формування у неї позитивного емоційно – ціннісного ставлення до трудової діяльності.
    Шляхом експериментальних досліджень було виявлено, що народні ремесла мають великий вплив на формування особистості дитини. При їх використанні реалізуються такі завдання:
1.      пізнавальні - спрямовані на розширення знань про традиції народу, трудові звичаї своїх краян, природу рідного краю, процеси виготовлення виробів, походження та властивості  різних матеріалів;
2.    розвивальні - що передбачають психологічний і художньо – естетичний розвиток шляхом одержання знань про народні ремесла та оволодіння елементарними практичними вміннями й навичками;
3.    виховні - які визивають формування інтересу до свого краю, до регіонального мистецтва, дбайливе ставлення до виробів як результат людської діяльності, виховання культури та естетики праці, позитивних моральних якостей.
    Моральні та етичні якості , трудові вміння та навички не можуть формуватися самі собою без навчання та виховного впливу. Існують закономірні зв’язки між діяльністю педагога і вихованців.  Суть їх у тому, що  з одного боку виступають різні види діяльності, а з іншого – сукупність вибраних педагогом методів і методичних прийомів, спрямованих на реалізацію навчально – виховних завдань.
     Практика доводить, що вироби народних ремесел сприймаються вихованцями неоднозначно: одні викликають зацікавлення, інші захоплення, а деякі  -  байдужість. Перед педагогами нашого закладу стоїть завдання не тільки збагатити уявлення та знання позашкільників про народні ремесла і все, що з ними пов’язане , але й виробити емоційно – ціннісне ставлення до праці, навчити давати словесно – образну характеристику виробам, складати описові розповіді, вміти порівнювати їх за кольоровою гамою, орнаментикою, регіональними особливостями, способами виготовлення, практичного використання.
      Виходячи із вищесказаного, методикою використання народних ремесел у навчально – виховному процесі передбачені такі етапи активізації вихованців:
-         пізнавальний етап, що характеризується нагромадженням знань про   
      народні ремесла;
   -   емоційно – змістовий етап, завдання якого полягає у розвитку здатності до художньо – творчого переживання і співпереживання, у формуванні морально – етичних уявлень;
   -   художньо – діяльний етап, який полягає у практичній реалізації засвоєних знань про народні ремесла, у формуванні навичок виготовлення певних виробів.
Знайомство з народними ремеслами проходить у кілька етапів.
     На першому  подаються узагальнені поняття про побутову культуру
наших предків. Вихованців необхідно підвести до усвідомлення природного  таланту, працьовитості, естетичного смаку та краси наших пращурів, які вміли все робити своїми руками, створювали корисні і прекрасні речі.
На другому етапі необхідно сформувати уявлення про різновиди    українського декоративно – прикладного мистецтва, про його регіональні
особливості, що виявляються у кольоровій гамі, способах і прийомах виготовлення та оздоблення.
     Для третього етапу визначальним є те, що вихованцям подаються знання про окремі види народних ремесел, звичаї, традиції, обряди, що пов’язані з виготовленням та використанням виробів.
   Виділяються загальні методи та методичні прийоми, що стосуються ознайомлення з усіма видами народних ремесел і можуть бути використані на всіх етапах. Для прикладу наведемо деякі з них.
1.      Розгляд ілюстрації із зображенням давнього житла, речей вжитку.
2.    Екскурсія до краєзнавчого музею , художнього салону, магазину сувенірів. Емоційно насичена розповідь екскурсовода чи педагога про давні речі вжитку, про життя і побут у минулому.
3.    Мистецтвознавча розповідь про різні види українського народного декоративно – ужиткового мистецтва, про народні ремесла  з демонстрацією зразків різноманітних виробів.
4.    Дидактичні ігри «Що з чого зроблено?», «Вгадай вид народного ремесла», «Який візерунок кращий?», «Де знаходив майстер кольори та візерунки?», «Що нагадують ці ягоди?», «Чиї це пелюстки та листочки?», «Відшукай геометричні фігури в орнаментах».
5.     Доцільно провести ряд тематичних занять та бесід за такою орієнтовною тематикою: «Два кольори мої два кольори…», «Золота прялочка», «Гончар чарівник».
6.    Велику користь для активізації пізнавальної діяльності щодо народних ремесел принесуть зустрічі з народними умільцями, розповіді майстрів про ремесло, спостереження дітей за виготовленням виробів.
7.     Позитивний вплив на формування моральних якостей матиме бесіда педагога з дітьми про народних умільців: як вони організовують своє робоче місце; як зручно розташовують все необхідне для роботи; економно витрачають матеріали, зосереджено працюють, дбають, щоб робота була гарною охайною. Саме такі бесіди сприятимуть виробленню елементарних навичок  дотримання культури та естетики праці, самостійності та взаємоповаги.
8.    Зацікавленню певним видом народної творчості сприятиме і використання фольклору: прислів’їв та приказок про народні ремесла, про працю, працьовитість, ледарство, казок, народних пісень…
9.    Цікавим буде такий прийом на закріплення знань про народні ремесла, як створення ігрової ситуації (або проведення розваг), наприклад «Ярмаркування» (діти купують різні вироби народних ремесел і розповідають якомога більше про них).


Незвичайні техніки малювання

Сіль
 Попередньо зробіть на папері ескіз. Змочіть його водою за допомогою кисті, посипте сіллю, почекайте, поки вона вбере себе воду, зайву сіль зсипте. Коли все підсохне, прорисуйте відсутні елементи і розфарбуйте. Сіллю добре малювати бабок, пташок, медуз, метеликів, сніг, дим.

Віск
Приготуйте лист з силуетами тварин, які ви заздалегідь «намалюєте» свічкою. Зафарбовуючи малюнок фарбою, дитина несподівано для себе «створить» зображення тварин.

Поролон або губка
 Вмочивши губку в густу гуаш, дитина може намалювати пейзажі, букети квітів, гілки бузку, яблуні.

Пучок олівців
 Надійно закріпіть клейкою стрічкою великий аркуш паперу. Зберіть в пучок кольорові олівці - так, щоб заточені кінці перебували на одному рівні. Запропонуйте дитині помалювати.

Крейда і крохмаль
Налийте на аркуш паперу трохи крохмалю і руками рівномірно розмажте по поверхні. Запропонуйте малюкові малювати крейдою по слизькій поверхні. Краще використовувати основні кольори крейди, щоб вони дали вам нові кольори.

Кольоровий клей
Розлийте клей по порожніх флаконів, додайте в кожен по кілька крапель різного кольору, і ви готові до створення художніх творів. Малюйте кольоровим клеєм на темному папері, використовуючи «крапельну» техніку.

Марлевий тампон
 Запропонуйте дитині занурити марлевий тампон в фарбу і намалювати хмари, мильні бульбашки, снігові замети, каченят, метеликів. Відсутні деталі треба домалювати пензликом або фломастером.

Кукурудзяні качани
Придумайте якесь зображення. Занурте початок в фарбу і прокотите по листу чистого паперу. Зробіть відбиток «хвостом» кукурудзяного качана.

Кляксографія
Нехай малюк капне фарбою на лист, нахиливши його в різні боки, а потім домалює пляму так, щоб вийшло якесь зображення. Або дитина занурює кисть у фарбу, потім садить пляму на аркуш паперу і складає лист вдвічі так, щоб «клякса» відбилась на другий половині аркуша. Потім розгортає лист і намагається зрозуміти, на кого або на що схожий малюнок.

Малювання крапками
Малюк легким натиском олівця намічає попередній контур предмета, потім точкової технікою заповнює простір всередині нього, використовуючи фломастери або олівці різних кольорів.

Малювання бризками
Найголовніше тут - освоїти техніку «набризга». На суху зубну щітку з досить жорсткою щетиною нанесіть гуаш, трохи менше, ніж ви зазвичай кладете зубної пасти. Консистенція фарби - трохи густіше, ніж паста, тому вода тут зазвичай не потрібна. Тримайте щітку в лівій руці щетиною вниз на відстані 3-4 см від паперу і паличкою скребіть щетину у напрямку до себе. Дуже гарний різнобарвний «набризк» (салют) і жовто-червоний (золота осінь) на білому аркуші; білий «набризк» на темно-синьому тлі (зимовий пейзаж).

Малювання ногами

Закріпіть на підлозі клейкою стрічкою аркуш паперу. Вкладіть малюкові між пальцями ніг олівець і попросіть що-небудь намалювати. Можна творити одночасно двома ногами на одному аркуші паперу. Прикріпіть до стіни великий аркуш паперу і попросіть дитину зобразити на ньому щось, лежачи на спині.

Малювання на молоці

Для малювання вам буде потрібно жирне молоко, а ще краще - вершки. Вода для миття пензлика і фарби. Я взяла ікеевскій гуаш, вона дає відносно яскраві, але в той же час пастельні відтінки і майже не змішується з молоком. Ну а щоб отримати дуже яскраві і насичені візерунки краще пошукати в продажу кольорову туш, вона дасть інтенсивні кольори, буде завертатися в візерунки, створюючи ефект мармуру, а й змішається з молоком швидше. А цю гуаш як не крути - плаває на поверхні і все тут.

Щоб малювати гуашшю на молоці, треба всього лише опустити пензлик з фарбою в молоко і почекати, коли фарба утворює навколо пензлика пляму потрібного діаметру.
Можна брати і не кисть, а шило або, в нашому випадку, саморіз))

Але найдивніше в цьому малюванні - перенесення на папір. Найкраще підійде пориста акварельний папір, вона прекрасно абсорбує фарбу, забираючи її всю з молока так, що на ньому потім можна малювати заново.


Треба просто на секунду покласти лист зверху на молоко і відразу підняти. Виходить така краса, що можна хоч на стіну вішати!


ДУДЛІНГ І ЗЕНТАНГЛ – КОРИСНЕ МАЛЮВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ

    Зентангл і дудлінг, а також їх поєднання (зендудлінг) – техніки малювання, які останнім часом набувають великої популярності. Інтерес до них пов’язаний з тим, що вони є хорошим способом розслабитися, отримати задоволення, проявити свої творчі здібності, навіть у тому випадку, якщо ви абсолютно не вмієте малювати в класичному розумінні цього слова. Ці техніки прекрасно підходять і для дорослих, і для найменших дітей, які тільки вчаться тримати малярське приладдя.
    ДУДЛІНГ (від англійського doodle – несвідомий малюнок) – це малювання за допомогою простих елементів (кружечків, закорючек, ромбів, крапочок, паличок та ін.). У цьому і полягає легкість. Проте з цих простих елементів можуть складатися складні композиції, що вражають уяву. Але в основному це несвідомий малюнок, що дозволяє «відключити мозок», що відкриває дорогу чистій творчості, не скутій правилами. Таке малювання багато хто з нас застосовував на нудних шкільних уроках.
    Про те, що вийде в підсумку, ми не знаємо і не замислюємося, рука малює сама по собі. Чи будуть це різноманітні рослини, неіснуючі світи або просто геометричні фігури – не важливо. Головне – отримати задоволення від процесу малювання.
   Дудлінг перегукується з іншою технікою малювання – зентанглом. Але в цих техніках є невелика різниця. Якщо дудлінгом можна займатися одночасно з якою-небудь іншою справою, то зентангл вимагає більшої концентрації. Цей малюнок є більш усвідомленим.
    ЗЕНТАНГЛ (від zen – врівноваженість, спокій і rectangle – прямокутник) є поєднанням медитації та малювання. Традиційно для малювання зентангла використовуються квадрати 9х9 см. У квадрат поміщається який-небудь малюнок, або він довільним чином ділиться на сегменти, які, в свою чергу, заповнюються різними однотипними елементами (крапочками, кружечками, ромбиками, на що вистачить фантазії).
   Зентангл допомагає розвинути зібраність, концентрацію, сприяє психологічному розвантаженню, внутрішньому заспокоєнню, покращує зорову координацію і дрібну моторику, а також розвиває творчі здібності та креативність.
     Суміш цих двох технік – ЗЕНДУДЛІНГ (Zendoodling) – ідеально підходить для занять з дітьми. Найпростіший варіант – скористатися розмальовкою або контуром тварини, квітки, пташки (чого завгодно), намальованого за трафаретом, і запропонувати дитині заповнити його простими елементами, а потім їх розфарбувати. Можна ускладнити завдання – розбити малюнок на частини і заповнити отримані сегменти різними візерунками. Ще варіант – запропонувати дитині по-різному заповнити однакові зображення тварин, предметів та ін.
Скачайте розмальовки для дітей –  https://dytpsyholog.files.wordpress.com/2015/04/d180d0b0d181d0bad180d0b0d181d0bad0b8-d0b4d183d0b4d0bbd0b8d0bdd0b3.docx

ВЧИМО  ДИТИНУ  КОЛЬОРІВ
ПРОСТІ  ЗАНЯТТЯ

·                  Сортувати. Покладіть в одну купу кубики або інші будь-які однакові предмети двох кольорів. Спробуйте їх розкласти на дві купки, кожні по квітам. Дитина швидко зрозуміє, то ви робите. Нехай спробує також. Поступово додавайте в загальну купу ще по одному кольору.
·                  Гра в конструктор. Збираючи з малюком з конструктора будинок або замок, підбирайте деталі за кольором. Найкраще, перед тим як вчити дитину розрізняти кольори деталей, розділити їх на купки за кольорами. Потім, коли піде процес гри, називайте малюкові кольору, а заодно давайте йому запам’ятовувати їх. Для цього скажіть йому, що ви будете будувати тільки за допомогою, наприклад, білих деталей, а дитину попросіть робити це з деталей іншого кольору. Просіть малюка дати вам деталь, називаючи колір. Через деякий час виберіть інший колір, потім третій і т.д. Поступово можна буде використовувати в грі кілька кольорів. Підказуйте дитині, що якщо ви візьмете такий-то колір, то він не підійде, а інший буде в самий раз. Так дитина потихеньку почне не тільки запам’ятовувати кольору, але і розуміти, навіщо їх потрібно розрізняти. Коли малюк буде розбиратися в кольорах, підключайте до їх назвам позначення фігур.
·                  Збираємо іграшки за кольорами. Після того як ви навчите дитину кольорам завдяки заняттю «сортування», спробуйте пограти з малюком в іграшки, різні не тільки за кольором. Запропонуйте йому зібрати в кошик спочатку іграшки тільки жовтого кольору, а потім тільки зеленого і т.д. Це можна буде робити перед сном, коли будете прибирати іграшки.
Вивчаємо кольори з дитиною за допомогою малювання
Дайте дитині альбомний лист і кілька олівців. Запропонуйте йому намалювати сонце і річку. Якщо дитина поки не вміє малювати, допоможіть йому. Але перед цим запитайте у малюка, яким кольором сонце і річка. Потім попросіть дати олівець, яким потрібно буде намалювати сонце. Покажіть йому самі, якщо він не здогадується. Який олівець знадобитися для малювання річки, малюк вже здогадається сам.
Малюйте з малюком і фарбами. Купуйте для дитини найпростіші фарби, що містять до 6 кольорів. По можливості поставте перед дитиною стільки ж стаканчиків з водою, скільки кольорів фарб. Показуйте дитині, як потрібно відмивати пензлик, перед тим як поміняти колір. Нехай для кожного кольору у дитини буде окремий стаканчик. Так дитина буде вчитися не тільки квітам, але акуратності.

Багато батьків знають, як навчити дитину розрізняти кольори в 3 роки складно. У цьому віці діти вже багато розуміють, але зовсім непосидючі. Тому починайте це робити раніше. Найкраще навчити дитину розрізняти кольори в 2 роки. У цьому віці діти більше вбирають інформації, тобто у них на це є більше часу.
Вчіть малюка кольорам в будь-який вільний час. Поповнюйте знання дитини з кожною хвилиною.


Про що може розповісти
улюблений колір дитини?

Іноді батьки помічають, що у малюка є свої переваги в кольорі. Він вибирає певний олівець для малювання або фарби, тягнеться до іграшки такого ж кольору. У виборі одягу та ж ситуація. Психологи вважають, що тяжіння дитини до певного кольору може багато розповісти про характер крихти. Отже, давайте спробуємо розглянути їх.

Синій
Діти, що віддають перевагу різним відтінкам синього кольору, спокійні і врівноважені. Вони ласкаві, поступливі, цінують в життя стабільність і рідко вередують. Зазвичай такі діти мають свою думку і доросле світогляд. Вони вважають за краще спокійні ігри, наприклад конструктор або настільні ігри. Якщо ж ваша дитина вибирає темно-синій колір, то у нього є схильність до меланхолії. Його часто можна побачити «в своїх думках».

Фіолетовий
Юні любителі фіолетового кольору творчі натури. Вони із задоволенням малюють, ліплять з пластиліну або солоного тіста, танцюють. Це артисти, як в житті, так і на сцені. Характер таких дітей небагато потайний. Вони можуть перетворитися на янголят, хоча до цього порядно напустував.

Жовтий
Жовтий колір вибирають мрійники. Ці діти мають багату фантазію, часом вони не завжди відрізняють реальність від власної вигадки. Однак з таких дітей виростають бізнесмени і політики. Ці діти мають позитивний настрій переможця в життя. Любителі жовтого кольору не доставляють неприємностей своїм батькам і вчителям, вони слухняні і згідливі. Жовтий колір може говорити про сприятливу атмосферу в сім'ї.

Рожевий
Вибір рожевого кольору свідчить про емоційність малюка. Цей колір присутній в одязі дівчаток, нарядах для їх ляльок і наборах для дівчаток, який їм дуже подобається. Якщо ж рожевий колір вибирає хлопчик, то він вразливий і чутливий. Це дитина, яка не може вписатися в коло дітей. Батькам необхідно звернути на цей факт увагу і спробувати поговорити з крихіткою, щоб з'ясувати причину цього явища. Іноді рожевий колір вибирають діти після активних рухливих ігор, так як цей колір заспокоює дитину.

Червоний
Любителі червоного кольору цілеспрямовані і активні діти. Вони на все мають свою точку зору, у них багато енергії. Такі діти воліють рухливі ігри. Це лідери, які легко навчаються, рано починають читати. Обов'язковою умовою для них є похвала - вона надає цим дітям сил і впевненості в своїх діях. Якщо ж ви помітили, що дитина малює темними відтінками червоного (бордовим, наприклад), то це може означати, що дитина втомилася (психічно або фізично) і потребує відпочинку або зміні обстановки.

Помаранчевий
Діти, що віддають перевагу помаранчевого кольору, дуже товариські, у них багато друзів. Вони легко сходяться з людьми і можуть першими почати розмову. Песимістичний настрій у них не помітиш. Однак ці діти настільки чутливі, що найменше слово може викликати у них істерику. Любителі помаранчевого кольору мають безліч різноманітних захоплень - малювання, музика, спорт і т.д. Однак їх захоплення поверхневі і змінюють одне іншим.

Зелений
Існують різні відтінки зеленого. Світлі тони зеленого, салатовий говорить про багату фантазію малюка, розвиненою логікою. Це діти-інтелектуали. Такі діти врівноважені, оптимісти, з хорошим здоров'ям. Повна протилежність цьому - темно-зелені кольори. Віддають перевагу темні відтінки зеленого, замкнуті діти. Вони не люблять нових віянь, консерватори. Цей колір вказує на те, що дитині не вистачає батьківської любові.

Білий
Якщо вашій дитині подобається білий колір, то можна говорити, що у нього є схильності до філософствування. Ці діти часто мають вже сформовану точку зору, яка значно відрізняється від нав'язаної батьками. Такі дітки соромливі, але дуже спостережливі. Вони мають багатий внутрішній світ і розвинені духовно. Нелюбов білого кольору, може свідчити про втрати психологічної зв'язку дитини з матір'ю

Блакитний колір
Блакитний колір подобається тим дітям, чиї батьки висувають до них завищені, часом, дорослі вимоги. Вони (батьки) шукають будь-яку дрібницю і намагаються виправити всі недоліки, щоб все було ідеально. Але ж дитина не може робити все ідеально. Якщо дитина вибирає блакитний колір, це може бути сигналом батькам до того, що необхідно знизити планку вимог. З точки зору парапсихології, блакитний колір - це колір людей, здатних робити кілька справ одночасно, одержуючи чудові результати. Вони не можуть довго займатися тільки однією справою.

Коричневий
 У коричневому кольорі дитина шукає затишку і надійності, комфорту. Тому якщо дитина вибрав коричневий колір, то можливо він відчуває якийсь дискомфорт: проблеми зі здоров'ям, в сімейних взаєминах, пережита драма.

Чорний
Цей колір діти вважають за краще рідко, але якщо дитина вибрав з усіх кольорів саме чорний, то це може свідчити про рано дозрілої складної психіці або може бути наслідком стресу, який перевернув життя дитини.
Дидактична гра на розвиток художньої відмінності кольору і його відтінків
Як навчити дитину ліпити?

Коли дитина ліпить з пластиліну, у нього розвиваються уява, дрібна моторика, а також формуються початкові уявлення про колір і форму, поліпшується координація рухів і розвивається посидючість. Щоб навчити дитину цього захоплюючого заняття, познайомтеся з основними правилами введення малюка в світ творчості.

Дитині потрібно починати вчитися ліпити з пластиліну якомога раніше - починаючи з 2 років. На перших порах заняття з навчання ліпленню повинні вести дорослі, оскільки дитина може вирішити спробувати красивий і яскравий пластилін на смак, забруднити пластиліном волосся та ін.

Щоб зацікавити малюка, батькам слід почати ліпити з пластиліну нескладні предмети, це викличе цікавість дитини і йому теж захочеться самостійно що-небудь зробити. Перші заняття повинні тривати не довго (не більш 15 хвилин), щоб дитина не втомився і не втратив бажання навчитися ліпити.

Вибираючи пластилін для занять, орієнтуйтеся на вік малюка - для занять з найменшими придбайте м'який пластилін, який має солоний неприємний смак, щоб дитині не хотілося його з'їсти.

На початку навчання створюйте разом з дитиною найпростіші фігурки, наприклад, скачайте кульку і разом зробіть з нього кубик або смужку, одночасно розповідаючи про відмінності між геометричними фігурами і квітами.

Якщо дитина втомилася і починає відволікатися, не наполягайте на продовженні заняття.

Коли дитина придбає перші навички ліплення з пластиліну, приступайте до другого етапу - запропонуйте малюкові виліпити фігурки героїв улюблених казок або мультфільмів, а зі зліпленими фігурками можна вже і пограти. Використовуйте різні підручні матеріали: тканини, намистини, крупи та ін. Не обмежуйте дитячу фантазію - нехай слон буде фіолетовим, а дерево - помаранчевим. Головне, щоб дитина отримувала задоволення від процесу. Обов'язково хваліть дитину і влаштуйте в квартирі виставку його робіт, нехай вміння ліпити з пластиліну стане для дитини одним з улюблених і бажаних занять.
 
ЯК НАВЧИТИ ДИТИНУ ВИРІЗАТИ НОЖИЦЯМИ?


Дитина з перших місяців проявляє інтерес до предметів «дорослого» вжитку, і ножиці – не виняток. Варто тільки почати постригати крихітні ноготочки або зайнятися якимось рукоділлям, пов’язаним з вирізуванням, як все увагу малюка переноситься на чудовий предмет в руках у мами.

Заборонений плід
Розумні мами вірно вважають: простіше навчити дитину користуватися правильно ножицями, як тільки він буде до цього готовий. Інакше доведеться ховати їх на найвищі полиці і весь час переживати, щоб малюк не знайшов гострий інструмент і не порізався.Час готовності до вирізання індивідуально, проте в якості орієнтира можна назвати півторарічний вік. У цей період освоєння ножиць буде проходити в полювання, адже за допомогою них можна зробити стільки всього цікавого!
З чого почати? Найкраще – почати з початку, тобто, з прямих ліній. Покажіть малюкові, як з одного аркуша паперу виходить багато маленьких шматочків. Нехай і він спробує зробити смуги, трикутники, конфетті різних форм і розмірів. Не всі вийде відразу, але дитина повинна знати, що ви завжди підтримаєте його починання.Після того, як лінії стануть виходити більш-менш рівними (важливо, щоб розріз йшов до кінця паперового листа, а не обривався в декількох сантиметрах до нього), можна приступити до фігур. Малюйте трикутники, квадрати, трапеції, а потім вирізуйте їх. Головне, щоб фігуру можна було «добути» з аркуша паперу декількома прямими розрізами.
Перші успіхи з простими фігурами – це знак того, що можна спробувати навчити дитину вирізати коло. Це завдання складніше, адже потрібно не тільки різати, а й вчасно повертати папір. Приступати до вирізання кіл можна після 2,5-3 років. Попередньо навчіть дитину різати по плавним вигнутих ліній, щоб він розумів, як потрібно координувати рух ножиць і вільної руки. Пам’ятайте, що великі кола вирізати легше, ніж маленькі.
Починаючи з 4 років можна навчити дитину вирізати сніжинки з білого паперу. Для початку поясніть йому, як потрібно складати паперовий лист у 8 разів, де буде розташовуватися середина сніжинки. Нехай першу сніжинку він виріже з вашою допомогою, а наступні – самостійно, хоча і під контролем. Всі отримані твори приймайте із захопленням і урочисто вивішують на вікна до зимових свят.

Безпечні ножиці для дітей
Ножиці. які ви даєте в руки маленької дитини, перш за все, повинні бути безпечними.
Це означає, всі гострі поверхні, крім безпосередньо лез, або закруглені, або забрані в пластик. Років до п’яти навіть безпечними ножицями малюкові краще користуватися під наглядом дорослих.

Якщо ваша дитина – лівша
Вже давно ніхто не переучувати лівш, навпаки, їм намагаються створити всі зручності для навчання та розвитку. У мам ліворуких малюків більше не виникатиме питання: «Як навчити лівшу вирізати звичайними ножицями?». Для таких дітей розроблені спеціальні ножиці, різати якими їм буде набагато зручніше.

Батькам на замітку
Даючи в руки дитині ножиці, пам’ятайте, що відтепер всі документи і дорогі серцю папери краще ховати в недоступних для неї місцях. Інакше замість важливого звіту ви одного разу можете виявити на своєму столі дуже красиву сніжинку або не менш прекрасні конфетті.
Що стосується дівчаток, то рідкісна красуня упускає момент самостійно підправити собі зачіску, коли мама раптом відвернеться. Тут можна порадити тільки одне: чекайте, коли чубчик відросте назад. І радійте, що волосся, це все-таки не зуби.

Пропоную доріжки для вирізання. Можете іх роздрукувати або намалювати від руки.


Вироби орігамі з паперу для дітей


Орігамі — це цікава розвага для дітей всіх віків. Гра полягає в складанні папери за певною схемою. Орігамі для дітей — це не просте розвага, а уроки творчості, розвивають фантазію і моторику рук. Складати папір можна всією сім’єю, допомагаючи дитині створювати оригінальні вироби.

Користь орігамі

Важко перерахувати всі переваги орігамі з паперу для дітей. Дитина вчиться різати, складати, згинати, склеювати. А доступність папери робить процес не витратним для батьків. Крім цих переваг, прості орігамі для дітей мають ще безліч переваг:
         Процес створення іграшок з паперу розвиває дрібну моторику рук. Дитина навчається слідувати своїм думкам, свідомо створювати оригінальні вироби.
         Орігамі концентрує увагу, змушуючи зосереджуватися на одному предметі.
         Стимулює фантазію і уяву.
         Розвиває пам’ять, оскільки дитина, щоб скласти фігурку, повинен запам’ятати черговість всіх дій.
         Навіть легке орігамі для дітей дозволяє дитині познайомитися з різними геометричними фігурами.
         Вчить працювати з ножицями.
         На довгий час займає дитину, відволікає від телевізора і комп’ютера.
         Зближує всіх членів сім’ї, які беруть участь у складанні орігамі.
Якщо регулярно складати найпростіші орігамі для дітей, поступово переходячи на більш складні схеми, то дитина буде частково підготовлена до школи, володіти необхідними уміннями і знаннями в галузі геометрії.

Легке орігамі для дітей — це цікава і дуже захоплююча гра, відповідна для дитини у віці від 3 до 12 років. Існує безліч схем, які дозволять створити оригінальні вироби, при цьому розвиваючи мислення і фантазію малюка.  

ДОМАШНІ РЕЦЕПТИ ТВОРЧОСТІ

Пропонуємо вам підбірку домашніх рецептів солоного тіста, пластиліну, фарб та інших матеріалів для творчості!

1. Солоне тісто
Солоне тісто - «матеріал» сьогодні дуже популярний, а головне дуже простий у виготовленні. Тісто можна давати найменшим і нічого страшного, якщо малюк його трохи поїсть.

Класичний рецепт чашка солі, 2 чашки борошна, трохи менше чашки теплої води. Тісто краще зберігати в холодильнику. З такого тіста добре виходять всякі іграшки, в тому числі на ялинку.

А ось ще один рецепт барвистого тіста (рецепт, дійсно, дуже вдалий)

1. 1 чашка борошна
2. 1 чашка води
3. 1/4 чашка солі
4. 2 ч.л. харчової лимонної кислоти (в порошку)
5. 1 ст.л. рослинного масла
6. харчовий барвник

2. Пластилін або play dough
Виходить неймовірно м'який пластилін.
Для нього нам знадобиться:

1. 3/4 чашки кондиціонера для волосся або бальзаму
2. 1 1/2 чашки крохмалю

3. Глина
Для глини нам знадобляться:

1. 1 чашка кукурудзяного крохмалю (1 чашка = 240 мл)
2. 2 чашки харчової соди
3. 1 1/4 чашки води (= 300 мл)

4. Місячний пісок
Він відрізняється від звичайного тим, що тримає форму, як мокрий пісок, але при цьому сам він не мокрий і не
прилипає до рук.

Для цього знадобиться:
1. 4 чашки дрібного (просіяного піску)
2. 2 чашки крохмалю або кукурудзяної муки
3. 1 чашка води

Ще є дуже простий рецепт, де треба змішати 8 чашок борошна і одну чашку дитячого масла. Напевно, і зі звичайним рослинним повинно вийти.

5. Puffy paint або об'ємні фарби
Puffy paint - це фарба, яка запікається в мікрохвильовці і малюнок стає об'ємним.

Нам знадобиться:
1. 1/4 чашки (30 гр) борошна
2. 1 ч.л. соди
3. 1/4 чашки (70 гр) солі
4. 5 ст.л. води
5. барвник

Тепер беремо товстий альбомний аркуш - важливо, щоб лист був товстим, тому що фарба досить важка. І починаємо малювати. Але не мазками, а точками. Після того, як ваші малюнок готовий, кладемо лист в мікрохвильовку на 30 секунд. І виймаємо готовий твір мистецтва. Фарба запече і збільшиться в об'ємі

6. Пальчикові фарби
Нам буде потрібно:
1. ½ чашки кукурудзяного крохмалю
2. 3 ст.л. цукру
3. ½ ч.ложки солі
4. 2 чашки холодної води
5. Харчові барвники

Що робимо:
У середній каструлі змішайте всі компоненти для

пальчикових фарб. Поварите на тихому вогні 10 - 15 хвилин. Продовжуйте розмішувати суміш для фарби, поки вона не стане гладкою і щільною. Після того, як фарба загусла, зніміть каструлю з вогню і охолодіть суміш.

Після охолодження, розділіть суміш для фарби в контейнери в залежності від того, скільки кольорів ви хотіли б мати. Додайте кілька крапель харчового барвника в кожен контейнер. Розмішайте барвник, щоб визначити відтінок кольору. Тепер ви можете малювати пальчиками! Зберігайте фарби, щільно закривши контейнер.

7. Гігантська крейда
Що вам знадобиться для виготовлення крейди в кількості 3 штук (хочете 6 крейди - збільште пропорції в 2 рази):
1. Порожні картонні циліндрики від туалетного паперу (3 шт.)
2. Ножиці
3. Клейка стрічка (скотч)
4. Вощеная папір
5. Ємність для змішування (скільки квітів будете робити - стільки ємностей)
6. 3/4 склянки теплої води
7. 1 + 1/2 склянки гіпсу
8. 2-3 ст. ложок акрилових фарб
9. Непотрібна клейонка (підстилка)

Послідовність дій:

1. Прокладаємо циліндрики зсередини вощеного папером.
2. Знизу заліплює скотчем, щоб вийшли такі ось стаканчики.
3. Змішуємо воду з гіпсом. Робимо це якомога швидше, через 20 хвилин гіпс почне застигати.
4. Розливають заміс по ємностей, додаємо фарбу. Перемішуємо.
5. Утворені масу виливаємо в наші циліндрики. Злегка стукаємо по стінках, щоб випустити бульбашки повітря, інакше крейда виявиться дірявим.
6. Ставимо сушитися. За твердженням автора даного проекту на сушку знадобиться 3 дні.
7. Крейда готова!

8. Гіпсові заготовки для творчості
Нам буде потрібно:

1.Ємність для змішування компонентів,
2.Стакан (можна простий, можна мірний),
3.Велика столова ложка,
4.Лопатка для вимішування,
5.Формочки для заготовок (силіконові природно рулять краще всіх, але підійдуть будь-які: формочки для пісочниці, плоскі кришечки, баночки з під йогуртів, пластикові стаканчики і
т.д і т.п),
6.Клей ПВА (будь-який),
7.Алебастр (гіпс будівельний) - можна взяти і медичний, але цей найдоступніший (в будь-якому будівельному магазині).

Що робимо:

1. Відміряємо стакан холодної води і виливаємо його в ємність для змішування. Гарячу воду краще не брати - вона скорочує і так невеликий час застигання гіпсу.

2. Відміряємо 6 столових ложок (з бооольшой гіркою) гіпсу і в воду його кладемо, можна для вірності ще пів-ложечки покласти.
! ВАЖЛИВО, гіпс класти саме в воду, а не навпаки, інакше будуть грудочки, які важко розмішати.

3. Ретельно все перемішуємо лопаткою до
однорідної маси (консистенція повинна бути зручна для розливу - не дуже густа, але й не занадто рідка, а то будуть бризки, які потім доведеться довго змивати).

4. В принципі це необов'язково, але бажано. У перемішану масу додаємо трохи клею ПВА і знову ретельно вимішуємо. Клей додасть більшу міцність виробу, а масі перед розливом еластичність.

5. Приступаємо до відливання заготовок.
! ВАЖЛИВО. Встановіть формочки на рівну горизонтальну поверхню. Якщо стоятимуть під кутом, то зворотна сторона заготовки буде крива.
! ВАЖЛИВО. В кінці заливки, коли залишилося в ємності гіпсу на 1-2 формочки, перемішайте його ще раз - як з самого початку не вимішувати, чомусь на дні все одно недоразмешанние грудочки залишаються і якщо забути, то останні заготовочкі будуть з дефектами. А не хотілося б.

І ЩЕ. Якщо трохи гіпсу пролилося за краї, нічого страшного - після висихання заготовочкі можна підрівняти наждачкою, дуже легко робиться.

6. Через 30-40 хвилин гіпс схопиться і заготовки можна виймати з форм. Якщо у вас після заливки на поверхні заготовок зібралася вода, то не хвилюйтеся - вона обов'язково висохне (мабуть склад був рідкий), просто почекати потрібно трохи довше.
7. Сохнуть такі заготовки 1-2 дня, і чим більше заготовка - тим довше сушити. Можна покласти на батарею для прискорення процесу. Коли заготовки стануть білі і дзвінкі на стук - значить готові. Можна застосовувати за призначенням.

Їх можна розфарбувати, прикріпити магнітики і подарунки друзям і родичам готові!

9.Малювання піною для гоління
В піну для гоління додаємо трохи клею ПВА і фарбуємо харчовими барвниками. А ще такими фарбами дуже здорово малювати у ванній!

10.Вітражні фарби
 Вітражні фарби - це фарби для малювання по склу. Вони доставлять дітям масу задоволення, дозволивши в повній мірі проявити свою фантазію. А виготовити їх своїми руками, виявляється, дуже просто і легко! Для цього знадобляться: клей ПВА і харчові барвники. 1. Налити в ємність 2 чайні ложки клею ПВА і додати трохи харчового барвника, добре розмішати. Барвник можна використовувати як сухий, так і рідкий. 2. Коли різнокольорові фарби готові, можна малювати пензликом. В якості основи можна використовувати файл. Особливо зручно, якщо покласти в нього трафарет, так картинка не буде ковзати, і малюнок вийде більш точним. 3. Намальовані картинки краще залишити до повного висихання на ніч. 4. Потім потрібно акуратно відклеїти вітражний малюнок від файлу. Та сторона, що прилягала до файлу, буде гладенькою - цією стороною і потрібно приклеювати вітраж на будь-яку гладку поверхню - скло, дзеркало, кахель і т. Д. А можна малювати прямо на тарілках або баночках! Якщо фарба вийшла рідкою,треба додати желатину.

11.Акварельні фарби
Зробити власні фарби дуже просто. Вам знадобиться: - 4 столові ложки харчової соди; - 2 столові ложки оцту; - 2 столові ложки крохмалю; - харчовий барвник. Змішайте соду і оцет. Коли сода розчинитися в оцті, додайте крохмаль. Гарненько перемішуючи, додайте харчові барвники. Якщо фарби вийдуть сильно густі, можна додати трохи води, якщо сильно рідкі, додайте крохмаль. Для отримання насиченого кольору фарб, можна додати більше харчових барвників.


Немає коментарів: